دکتر بیژن افتخاری یکتا

دکتر بیژن افتخاری یکتا

دکتر بیژن افتخاری یکتا

Dr. Bijan Eftekhari Yekta

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 In Vitro Evaluation of Manganese-Containing Glass-Ceramic in Quaternary SiO۲-CaO-Na۲O-P۲O۵ System (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 9، شماره: 1
2 Physical and Structural Characteristics of Gel-derived Glasses Prepared via Different Drying Procedures (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 4
3 بررسی اثر ترکیب بر رفتار زینتر پذیری، تبلور و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های تخریب پذیر سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی اثر جوانه زاهای P۲O۵ و ZrO۲ بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندانی لیتیم دی سیلیکاتی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 33، شماره: 2
6 بررسی اثر هم افزایی میکرو و نانوذرات تیتانیا بر خواص آبگریزی پوشش کامپوزیتی پلی یورتان (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 4
7 بررسی اثرCaF۲ بررفتار تبلور و زینترشدن کاشی های شیشه سرامیکی سیستم CaO-Al۲O۳-SiO۲ (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تاثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 26، شماره: 2
9 بررسی رفتار جریانی خمیرهای شیشه زیست فعال/ژلاتین به عنوان جایگزین استخوان (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی رفتار شیشه سازی و تبلور شیشه- سرامیک سیستم ۴۵Li۲O-xTiO۲-(۵۵-x)P۲O۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی ساختار و رفتار تبلور شیشه ی زیست فعال و مزومتخلخل SiO۲-CaO-P۲O۵-ZrO۲ تهیه شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 28، شماره: 1
13 پوشش دهی لایهی نازک ترموکرومیک دی اکسید وانادیم با روش سل-ژل روی شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 6، شماره: 1
14 زینترینگ و بررسی خواص شیشه سرامیک های ماشین کاری شونده فلوئور و میکا (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 1، شماره: 3
15 ساخت شیشه سرامیک تراشکاری شونده میکای فلوئور (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 1
16 ساخت کاشتنی دندانی متخلخل از جنس تیتانیم- نقره به روش تف جوشی به کمک جرقه پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 24، شماره: 4
17 سنتز فلوئورآپاتیت به روش شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیب و فرآیند ساخت در بهبود مقاومت لغزشی لعاب های شیشه سرامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر دماهای مختلف عملیات حرارتی در تولید پروتز دندانی بر ریزساختار و سختی آلیاژ دندانی Ni-Cr (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
3 اثر مقادیر مختلف عامل اتصال دهنده سطحی MPS-3 بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی حاوی ذرات تقویت کننده سرامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
4 ارزیابی قابلیت شیشه سازی، رفتار زینترپذیری و تبلور شیشه-سرامیک های متخلخل سیستم CaO-(Al2O3)-TiO2-P2O5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
5 ایجاد فتو کرومیسم سطحی در شیشه از طریق تعویض یونی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
6 EFFECT OF CHARACTERISATION OF OXIDIZED INTERLAYER ON ADHESION OF BIOACTIVE GLASS CERAMIC COATINGS IN THE SYSTEM OF CaO-P2O5-TiO2-Na2O ON THE TITANIUM SUBSTRATE (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 EFFECT OF TiO2 ON BONDING STRENGTH OF BIOACTIVE GLASS CERAMIC COATING ON TITANIUM SUBSTRATE (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
8 بررسی اثر افزودن اپک کننده های مختلف بر مکانیزم اپال شدن و مقاومت شیمیایی شیشه های بوروسیلیکاتی حاوی اکسید روی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
9 بررسی اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر تبلور و زینترینگ زیر پایه شیشه-سرامیک دندانی فلورکاناسیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
10 بررسی اثر جوانه زاهای ZrO2 و5 P2O بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیکهای دندانی لیتیم دی سیلیکاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی اثر زمان معاوضه یونی در فرایند سختسازی سطح شیشه (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
12 بررسی اثر سریم، آنتیموان، قلع بر قابلیت سولاریزیشن شیشه‌های لیتیم سیلیکاتی حاوی نقره در اثر پرتوهای ایکس (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی اثر عامل جوانه زایCaF2 بر رفتار تبلور شیشه سرامیک های سیستم CMAS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی اثر همافزایی میکرو و نانوذرات تیتانیا بر خواص آبگریزی پوشش کامپوزیتی پلی یورتان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
15 بررسی اثرZrO2بر زینترپذیری و استحکام مکانیکی شیشه سرامیک سیستمCaO-P2O5-Na2O-TiO2 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
16 بررسی اثرکائولن بر زینترپذیری و قابلیت ماشینکاری شیشه سرامیک فلورومیکا (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
17 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه- سرامیک کاناسیتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
18 بررسی تاثیر نوع عملیات حرارتی بر ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت-مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
19 بررسی تبلور فلوروآپاتیت در شیشه سرامیک دندانی لویسیت- فلوروآپاتیت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
20 بررسی خواص فیزیکی و ریزساختاری شیشه سرامیک دندانی سنتز شده به روش ساخت افزایشی (دریافت مقاله) دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران
21 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی حاوی ذرات تقویت کننده شیشه سرامیک آپاتیت- مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
22 بررسی خواص مکانیکی و خواص فیزیکی اثر افزودن زیر کونیای پایدار شده جزئی (PSZ) به زیر کونیای کامل پایدار شده (FSZ) (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
23 بررسی رفتار تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانوساختار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
24 بررسی رفتار حرارتی، زینترپذیری، ماشین کاری شوندگی شیشه سرامیک های سیستم SiO2-Al2O3-MgO-K2O-F در حضور مقادیر مختلفFe2O3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
25 بررسی رفتار زینتر شدن و کریستالیزاسیون شیشه سرامیکهای کوردیزیتی ریخته گری ژلی شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
26 بررسی رفتار سینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک‌های ماشینکاری شوندة میکا دایوپساید (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
27 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی شیشه سرامیک سیستم SiO2-Al2O3-K2O-Na2O-CaO-P2O5-F تحت شرایط عملیات حرارتی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
28 بررسی ساختاری و شیشه سازی سیستم CaO (K2O)-TiO2- P2O5 (SiO2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
29 بررسی فرآیند تبلور در سطح مشترک شیشه سرامیک های دایوپساید- فلوئورومیکا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
30 بررسی فرآیند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه-سرامیک های دایکور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
31 بررسی فرایند تعویض یونی بر رفتار تبلور شیشه های سیستم CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
32 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش های نانوذرات TiO2 برروی سطح کاشی کف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
33 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی و فوق آبدوستی پوشش های نانوذراتTiO 2 بر روی سطح کاشی لعاب دار به منظور کاربردهای خودتمیزشوندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
34 بررسی و امکان سنجی ساخت بتن سبک هوادارگازی درمحیط غیراتوکلاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 پیش بینی استحکام میانگین کاشی به کمک مدل آماری وایبول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
36 تأثیر افزودن اکسید بور و لیتیم بر رفتار زینتر شدن شیشه سرامیک های سیستم فلوروآپاتیت- مولایت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
37 تهیه لعاب دندانی نانو آپاتیت- کاناسیتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
38 داربست شیشه سرامیکی تخریب پذیر در سیستم P2O5-CaO-R2O برای مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
39 ساخت بدنه های متخلخل سیلیکون نیتریدی با استفاده از کمک سینتر آمورف تهیه شده در سیستم (Ca, Mg)-Si-Al-O (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
40 ساخت فیلتر سرامیکی از جنس SiC جهت سنجش گازهای اکسیژن و CO2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
41 ساخت و بررسی خواص فوم شیشه سرامیک از سرباره مس سرچشمه (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
42 ساخت و بررسی شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانوساختار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
43 سنتز رنگدانه قرمز Y(Al,Cr)O 3 و بررسی واکنش لعاب و رنگدانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
44 سنتز رنگدانه قرمز بر پایه ساختار پروسکایت YAlO3 به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
45 سنتز شیشه بورو سیلیکاتی به روش سل ژل و نیتریده کردن آن (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
46 سنتز نانوذرات سیلیکا به منظور تهیه کامپوزیت سیلیکونی آبگریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
47 سنتز و بررسی زینترپذیری شیشه سرامیک های دندانی لیتیم سیلیکاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
48 لعاب‌های شیشه‌سرامیکی پخت سریع؛ ویژگی‌ها، کاربرد و انواع آن‌ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
49 نقش pH و درصد روانساز در ریخته گری دوغابی سرامیکهای زیر کونیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
50 نقشpH و درصد روانساز در ریخته گری دوغابی سرامیکهای زیرکونیایی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران