جعفر کیوانی قمصری

 جعفر کیوانی قمصری هیات علمی دانشگاه خوارزمی

جعفر کیوانی قمصری

Jafar keyvani ghamsari

هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عملکرد لرزه ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 0
2 نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Incremental Dynamic Analysis for Estimating Seismic Performance of High-Rise Bundled Tube Structures (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
2 اثرتوزیع میراگرها برپاسخ لرزه ای سازه ها تحت اثرهم زمان مولفه انتقالی و پیچشی زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی رفتار دینامیکی سازه های فولادی قاب صلب محیطی تحت رکوردهای نیرومند زلزله حاوی پالس و اسپایک های پردامنه شتاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
4 ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربندهای دهانه بزرگ شورون با دو طرح کمانش پذیر و کمانش ناپذیر در ساختمان های کوتاه فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
6 ارزیابی مشخصات رفتار لرزه ای ساختمانهای میان مرتبه فولادی دارای ساختار مقاوم دوگانه تحت اثر جنبشهای موج گونه زمین در حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
7 Overall Response of Steel Midrise Buildings with Dual Lateral Load Resistant System (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 Response Parameters of Steel Midrise Buildings with Dual Structural Systems subjected to Near Field Records contain Coherent Velocity Pulses (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی اثرات تحلیلی مودهای بالاتر در معیارسازی سه بعدی روش پوش آور مودال برای ساختمان های بلند مرتبه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی پارامترهای نیاز لرزه ای اسکلت قاب خمشی محیطی بلند مرتبه دارای پیکربندی المان های زیپر بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
11 بررسی تأثیر نامنظمی ارتفاعی بر روی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
12 تاثیر پیکربندی متفاوت المانهای زیپر بزرگ مقیاس بر رفتار لرزه ای اسکلتهای ترکیبی قاب محیطی خمشی بلندمرتبه در ساختگاه های نزدیک گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
13 رفتار دینامیکی غیرخطی اسکلت های ترکیبی قاب صلب در حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 شبیهسازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 عملکرد لرزهای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
17 عملکردلرزه ای سیستمهای سازه ای قاب صلب لوله ای دسته شده فولادی درزمین لرزه های حوزه نزدیک پالس گونه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 مطالعه اثرات زاویه تابش رکوردهای حوزه نزدیک حاوی پالسهای پردامنه و بلندمدت سرعت برپارامترهای پاسخ لرزه ای ساختمانهای میان مرتبه نامنظم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 مطالعه تاثیرتغییرارتفاع سازه های قاب صلب لوله ای دسته شده فولادی درارزیابی ارتباط مشخصات فیزیکی پالسهای سرعت با پارامترهای پاسخ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 نگرش تحلیلی بر رفتار غیرخطی سازه های میان مرتبه قاب خمشی دسته شده تحت اثر خرابی پیشرونده با رویکرد زاویه تابش زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
21 نمود تحلیلی تغییرات جابجایی نسبی حداکثر در تخمین تقاضای لرزه ای ساختارهای ترکیبی قاب خمشی میان مرتبه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه