دکتر حسام روحی

دکتر حسام روحی University of Guilan

دکتر حسام روحی

Dr. Hessam Rouhi

University of Guilan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.