محمد حسن زاده

 محمد حسن زاده دانشگاه تربیت مدرس

محمد حسن زاده

Mohammad Hassan zadeh

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ.، جی. و پارامتر ام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی (ISI Web of Science Scopus) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی پروفایل بیوشیمی سرم جوج ههای گوشتی متأثر از ملاتونین خوراکی وافزایش زمان تاریکی بر تحمل پذیری آنها در استرس گرما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
4 بررسی تاثیر کوته بینی مدیر بر جریان های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 15
5 بررسی تأثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی وتراکم روده های جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
6 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران کتابخانه ها و میزان خلاقیت آنان (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی سازگاری میان کتاب های منتشرشده و مباحث آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی مقایسه ای آمیخته های بازاریابی بین ناشران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و ناشران برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی مقایسه ای درون دادها و برون دادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه های وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
11 تحلیل اثرات واسطه ای مولفه های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
12 تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
13 تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
14 تحلیل و مقایسه تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: اراضی تفت و مهریز) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 4
15 تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه های کشور و ارایه یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
16 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
17 راه کارهای موثر بر جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی ایران : مطالعه ای دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
18 رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
19 سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
20 شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
21 علم در قاب تصویر: عناصر اساسی برنامه سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
22 کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
23 مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی در جوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
24 مقایسه تأثیر دوره ی تاریکی، اسیدگاما آمینوبوتیریک و ملاتونین جیره به منظور کاهش تنش گرمایی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
25 میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
26 نقش زبان در هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش رابطه جنسی در دوران بارداری: مطالعه مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2 اثر افزودنی حاوی عصاره کنگر فرنگی برخصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
3 اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر شدت و شیب و پوشش سطحی خاک بر رواناب و رسوب دهی با استفاده از دستگاه باران ساز درحوزه ی آبخیز دوکالی خرانق یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
6 ارائه طیف طرح ویژه ساختگاه شهر مشهد به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
7 ارائه یک سیستم خبره برای بهبود کیفیت فرایند آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 ارایه یک روش شناسی جامع برای پایش حوزه های راهبردی علم جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
9 ارزیابی اقتصادی بندهای چند منظوره کنترل سیل و رسوب در اراضی استان خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی راندمان های آبیاری شیاری در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
11 ارزیابی عملکرد سیستمهای خبره درآموزش وب محور و تاثیر آن برتسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
12 ارزیابی و پیش بینی تغییرات مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی با استفاده از شاخص GIS و GQI (دشت تفت نصرآباد واقع در شهرستان تفت استان یزد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
13 اهمیت نام تجاری در بازارهای B2B (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 بررسی اثر تعدیلی اندازه شرکت بر ارتباط کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
15 بررسی اثرات قیمت گذاری حمل و نقل بر افزایش ایمنی جاده های درون شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
16 بررسی ارتباط میان دو فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی کوزنتس: مطالعه تجربی در کشورهای با وفور انرژی تجدیدناپذیر بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
17 بررسی اهمیت نسبی مولفه های نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (مقایسه تطبیقی کشورهای نفتی وغیر نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بررسی پایداری سد زنوز در حین آبگیری با استفاده از مقایسه نتایج باداده های ابزار دقیق (دریافت مقاله) همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک
19 بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جامع کیفیت بر عملکرد سازمانی )مطالعه موردی ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
20 بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمالغرب کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
21 بررسی تاثیر انتخاب محور مناسب در کیفیت اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 بررسی تاثیر تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
23 بررسی تاثیر دانش مشتری در بهبود کیفیت خدمات صنعت هتلداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
24 بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر نوآوری خدمات در سازمان محیط زیست استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
25 بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بالنگوی شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی تاثیر مولفه های اعتماد سازمانی بر ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
27 بررسی تاثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
28 بررسی تاثیر مولفه های بازاریابی داخلی بر ایجاد تعهد سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستانهای شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
29 بررسی تاثیر نوسانات قیمتی انرژی نفت بر قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 بررسی تاثیراعتقادات ووتجربیات دینی بر پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
31 بررسی تأثیر اقتصادی درآمدهای انرژی نفتی )بیماری هلندی( بر روند شهرنشینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
32 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی (مورد مطالعه:بیمارستانهای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
33 بررسی تأثیر حاکمیت بالینی بر ایجاد اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:بیمارستانهای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
34 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر پایداری صنعت فرش هریس از طریق طراحی خانه فرش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
35 بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان های نقدی با درن ظر گرفتن محدودیت مالی خارجی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
36 بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان های نقدی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
37 بررسی رابط هی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی ایران آزمون هم انباشتگی ARDL (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
38 بررسی رابطه ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند با عملکرد کارکنان شهرداری شهرستان گرمی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
39 بررسی رابطه برهمکنش مولفه مدیریت دانش و کارایی درواحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
40 بررسی رابطه بین استفاده از مهارت های اساسی تدریس و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان مهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
41 بررسی رابطه بین رابطه ولی - فرزندی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان دختر و پسرشهرشیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
42 بررسی رابطه بین رابطه ولی - فرزندی و هراس اجتماعی نوجوانان دختر و پسر شهرشیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
43 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
44 بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با تفکر خلاق و عملکرد کارکنان(مورد مطالعه: شهرداری شهرستان گرمی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
45 بررسی رابطه معنویت سازمانی با پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
46 بررسی رابطه ی میزان سود و تغییرات سود با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
47 بررسی عملکرد پژوهشی موسسات پژوهشی : مطالعه موردی دانشکده فنی دکتر شریعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
48 بررسی عوامل موثر بر دسترسی و عدم دسترسی به اعتبارات کشاورزی مطالعه موردی منطقه افشار شهرستان کنگاور کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 بررسی ممنوعیت آزار بدنی و نفی اقرار ناشی از اجبار در حقوق داخلی و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
50 بررسی موانع اجرای سیستم حسابداری مدیریت درسازمان مطالعه موردی شرکت گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
51 بررسی میزان آلودگی پرندگان عرضه شده در بازارهای زنده فروشی به سرووارهای سالمونلا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
52 بررسی میزان و نوع تأثیر شهرک های صنعتی کوچک و متوسط بر روستاهای همجوار از لحاظ زیست محیطی- کشاورزی (نمونه موردی شهرک صنعتی سردشت- ربط) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
53 بررسی میزان همسویی کتاب فارسی پایه ی دهم با ساحت های ششگانه سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
54 بررسی نشست سد خاکی به کمک روش المان محدود و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق مطالعه موردی سد زنوز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
55 بررسی نقش ارتباطات بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
56 بررسی نقش ترکیبات آللوپاتیک بر فیزیولو مورفولوژیک گیاهان مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
57 بررسی نقش شایستگی بر عملکرد وظیفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
58 بررسی نقش گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
59 بررسی نقش و جایگاه شهرک های صنعتی بر توسعه روستایی مطالعه موردی: (شهرک صنعتی ربط در شهرستان سردشت) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
60 بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انواع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
61 بررسی وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
62 پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیر تراکتورهای فعال مجتمع کشت و صنعت آستان قدس رضوی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 پیش زمینه های بروز افسردگی پس از زایمان: مطالعه مروری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
64 تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم و منگنز بر عملکرد، درصد چربی و ماده خشک گیاه بالنگوی شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تاثیر نوع لاتکس بر رفتار آسفالت میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
66 تأثیر شرایط مالی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
67 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
68 تثبیت آنزیم فنیل آلانین دهیدروژناز با استفاده از MCM-41 عامل دار شده با گروه های آمینو و کاربرد آن بعنوان نانو حسگر زیستی فنیل آلانین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
69 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پوشش گیاهی حوضه آبخیز بوشکان به منظور ایفاء نقش آنها در پایداری اکوسیستم و منابع آب و خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
70 تحریم و تورم: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
71 تحریم و تورم: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز
72 تحلیل تجربی مربوط بودن ارزش میزان سود و تغییرات سود در رابطه بین سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
73 تحلیل ریسک احتمالاتی سازه فولادی برای بررسی خسارت لرزه ای سازه در طول عمر سازه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
74 تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شهرهای کوچک مطالعه موردی: شهر میرآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
75 تحلیلی بر نقش فاکتورهای انسانی مؤثر در بروز تصادفات جاده ای از دیدگاه رانندگان نمونه مورد مطالعه (تصادفات محور سردشت پیرانشهر در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
76 تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
77 تعیین شدت و وسعت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد پانزده خرداد – قم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
78 تعیین شدت و وسعت خشکسالی وتاثیرآن بر وضعیت منابع آبهای سطحی (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد 15 خرداد قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
79 تعیین مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های فعال کشت و صنعت آستان قدس رضوی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 تعیین معادله بهینه دبی - رسوب سالانه درایستگاه هیدرومتری پل دوآب شازند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
81 جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus Thuringiensis از خاک باغات انگور شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن بر روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
82 جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و حفاظت بذور گیاهان مرتعی بمنظور تقویت بانک ژن منابع طبیعی کشور (اجرای فاز دوم طرح در استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
83 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
84 رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با افشاء اختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
85 رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب و کار با استفاده از اعداد فازی، مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره (2) اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
86 ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا
87 سازمانی: رویکردی برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
88 سیستم مدیریت نام تجاری در شرکت های B2B (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
89 شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی درسیلاب و برآورد دقیق دبی های سیلابی درحوضه های مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
90 شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر جذب مشتری با استفاده از تکنیکهای MADM مطالعه موردی: بانک مسکن استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
91 شیوع و راهکارهای درمانی سندروم پای بیقرار در زنان باردار: مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
92 طبقه بندی انواع ریسک های گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
93 علل اختلال خواب و راهکارهای درمانی آن در زنان باردار: مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
94 کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره مکانی SMCE درارزیابی مکان احداث بندهای خشکه چین درحوضه قورچای رامیان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 کاربرد مولفه های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
96 گروه بندی زیرحوزه های آبخیزازنظرسیلاب باتوجه بهعوامل فیزیوگرافی درمناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
97 لزوم ایمنی و شناسایی ریسک سیستم سیگنالینگ در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
98 لزوم به کار گیری حسابداری تعهدی در شرکتهای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
99 محافظه کاری و افشا اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
100 مدلسازی عددی تراوش وبررسی کارایی پرده تزریق سد خاکی به کمک روش المان محدود و مقایسه نتایج با داده های ابزار دقیق مطالعه موردی سد زنوز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
101 مدیریت دانش فرایندها در زنجیره فرایندهای ارائه خدمات ( مطالعه موردی واحد پشتیبانی فنی و شبکه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
102 مدیریت و پتانسیل یابی منابع آب حوزه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: کریت طبس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
103 مدیریت هوشمند پسماند بر پایه اینترنت اشیا: گامی در مسیر شهر دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
104 مروری بر دستورالعملهای معتبر دنیا در زمینه طراحی عملکردی در مقایسه با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
105 مروری بر مبانی نظری افشا اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
106 مروری بر مبانی نظری محافظه کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
107 مروری بر مدل های محاسبه هزینه سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
108 مسمومیت با سرب در طوطی خاکستری آفریقائی ( کاسکو) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
109 مطالعه اثر واکسن ا یمونوکامپلکس گامبورو به روش تزریق زیرجلدی درجوجه ها ی گوشتی تجاری یک روزه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
110 مطالعه اثر واکسن ا یمونوکامپلکس گامبورو به روش تزریق زیرجلدی درجوجه ها ی گوشتی تجاری یک روزه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
111 مطالعه امکان سنجی طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی به روش TELOS (مقاله مروری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
112 مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
113 معرفی برخی از ناجوربالان (Heteroptera) شهرستان مرند در شرایط اقلیمی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
114 معرفی روشهای سنتی استحصال آب برای شرب و کشاورزی و حفظ آبخیز (مطالعه موردی حاصل از آنالیز داده های اقتصادی و اجتماعی درحوزه ابخیز دره گپ گناوه) (دریافت مقاله) نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز
115 مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
116 مقایسه رسوبزایی و رواناب در رخسارههای فرسایشی سطحی و شیاری بر اثر تغییرات شیب و شدت بارش در حوضه آبخیز تنگاب سمیرم با استفاده از دستگاه بارانساز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
117 مقایسه و ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در قسمتی از حوزه شهری مسجد سلیمان در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
118 موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
119 نقش اطلاع رسانی موثر در مدیریت اراضی، فرسایش خاک و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
120 نقش اقتصاد انرژی در توسعه دیپلماسی انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
121 نقش امیدواری مدیران به عنوان مزیت رقابتی در بهبود عملکرد در سازمان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
122 نگرش و ادراک منابع ریسک پرواربندان گوسفند شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
123 نگرش و ادراک منابع ریسک گاوداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
124 نگرش و ادراک منابع ریسک مرغداران شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
125 نگرشی براهمیت جنگلها و مراتع در محیط زیست و تاثیر آنها در اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
126 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
127 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
128 هوش اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه