دکتر محمد حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حسن زاده

Dr. Mohammad Hassan zadeh

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشگذاری ویژگی های موجودیت های الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
2 An Overview of the Concepts, Classifications, and Methods of Population Initialization in Metaheuristic Algorithms (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 7، شماره: 1
3 ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتال مدل کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
4 ارائه‌ی چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین بااستفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ.، جی. و پارامتر ام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی (ISI Web of Science Scopus) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
7 ارزیابی قابلیت های جست وجوی نرم افزارهای علوم اسلامی (قرآن، حدیث، فقه و احکام) شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
8 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 1
9 اندازه گیری دارایی های دانشی یک کشور: نظام های دانشی برای توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 1
10 Indicators Related to Theorizing Measurement (a Capacity Measurement Framework) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 1، شماره: 2
11 Usability Evaluation of the Mask Mobile Application: The Official Application of the Iranian Government (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
12 بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
13 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران کتابخانه ها و میزان خلاقیت آنان (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 13
14 بررسی سازگاری میان کتاب های منتشرشده و مباحث آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 4
16 بررسی مقایسه ای آمیخته های بازاریابی بین ناشران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و ناشران برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی مقایسه ای درون دادها و برون دادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه های وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
19 بررسی و مقایسه اشتراک دانش در میان کتابداران عضو گروه های بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران، آمریکا و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 1
20 تاثیر کتاب درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 6
21 تأثیر سواد اطلاعاتی کاربران بر صحت اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
22 تأثیر مؤلفه‌های سازمانی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی درکتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
23 تبیین بسترهای پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
24 تحلیل اثرات واسطه ای مولفه های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
25 تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
26 تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
27 تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
28 تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه های کشور و ارایه یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
29 چالش های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
30 دیدگاه جامعه کتابداری و اطلاع رسانی در خصوص تغییر در محتوا، آموزش و عنوان رشته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
31 رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
32 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
33 راه کارهای موثر بر جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی ایران : مطالعه ای دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
34 رتبه بندی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانه ای با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 4
35 زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
36 سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
37 شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
38 شناسایی عوامل موثر بر اطلاع آفرینی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
39 شناسایی قابلیت های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش آموزی از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 1
40 علم در قاب تصویر: عناصر اساسی برنامه سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
41 عوامل پیش برنده و باز دارنده در استفاده از کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 3
42 کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
43 کتابخانه های دیجیتال: طرز کار،ساختار و کتابداران و اطلاع رسانان آینده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 12، شماره: 3
44 مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 27
45 مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راهبرد دانش و مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
46 مسائل مدیریت دانش در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 4
47 مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابطه آن با رضایت کاربر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
48 مقایسه اثربخشی کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
49 ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
50 موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
51 میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
52 واکاوی تصویر ذهنی مردم از کتابخانه عمومی ایران (با اتکاء بر نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
2 ارائه یک سیستم خبره برای بهبود کیفیت فرایند آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارایه یک روش شناسی جامع برای پایش حوزه های راهبردی علم جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
4 ارزیابی عملکرد سیستمهای خبره درآموزش وب محور و تاثیر آن برتسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
5 بررسی رابطه برهمکنش مولفه مدیریت دانش و کارایی درواحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 بررسی عملکرد پژوهشی موسسات پژوهشی : مطالعه موردی دانشکده فنی دکتر شریعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
7 بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انواع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
8 بررسی وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
11 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا
13 سازمانی: رویکردی برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
14 کاربرد مولفه های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
15 مدیریت دانش فرایندها در زنجیره فرایندهای ارائه خدمات ( مطالعه موردی واحد پشتیبانی فنی و شبکه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
16 مدیریت هوشمند پسماند بر پایه اینترنت اشیا: گامی در مسیر شهر دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
17 مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
18 موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
19 نقش اطلاع رسانی موثر در مدیریت اراضی، فرسایش خاک و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
20 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
21 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه