دکتر محمد حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حسن زاده

Dr. Mohammad Hassan zadeh

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه‌ی چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین بااستفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ.، جی. و پارامتر ام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی (ISI Web of Science Scopus) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
4 اندازه گیری دارایی های دانشی یک کشور: نظام های دانشی برای توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 1
5 Indicators Related to Theorizing Measurement (a Capacity Measurement Framework) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
7 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران کتابخانه ها و میزان خلاقیت آنان (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 13
8 بررسی سازگاری میان کتاب های منتشرشده و مباحث آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی مقایسه ای آمیخته های بازاریابی بین ناشران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و ناشران برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی مقایسه ای درون دادها و برون دادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه های وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
12 تاثیر کتاب درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 6
13 تأثیر سواد اطلاعاتی کاربران بر صحت اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
14 تأثیر مؤلفه‌های سازمانی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی درکتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
15 تحلیل اثرات واسطه ای مولفه های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
16 تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
17 تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
18 تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
19 تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه های کشور و ارایه یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
20 چالش های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
21 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
22 راه کارهای موثر بر جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی ایران : مطالعه ای دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
23 زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
24 سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
25 شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
26 شناسایی عوامل موثر بر اطلاع آفرینی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
27 علم در قاب تصویر: عناصر اساسی برنامه سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
28 کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
29 مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 27
30 مسائل مدیریت دانش در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 4
31 مقایسه اثربخشی کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
32 ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
33 موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
34 میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
2 ارایه یک روش شناسی جامع برای پایش حوزه های راهبردی علم جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
3 ارزیابی عملکرد سیستمهای خبره درآموزش وب محور و تاثیر آن برتسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
4 بررسی رابطه برهمکنش مولفه مدیریت دانش و کارایی درواحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
5 بررسی عملکرد پژوهشی موسسات پژوهشی : مطالعه موردی دانشکده فنی دکتر شریعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
6 بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انواع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
7 بررسی وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
10 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
11 ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا
12 سازمانی: رویکردی برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
13 کاربرد مولفه های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
14 مدیریت دانش فرایندها در زنجیره فرایندهای ارائه خدمات ( مطالعه موردی واحد پشتیبانی فنی و شبکه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 مدیریت هوشمند پسماند بر پایه اینترنت اشیا: گامی در مسیر شهر دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
16 مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
17 موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
18 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
19 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها