دکتر فضیله دادورخانی

دکتر فضیله دادورخانی استاد، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر فضیله دادورخانی

Dr. fazileh Dadvar-Khani

استاد، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 2
2 ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری خانه‎های دوم (مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
3 بررسی فضایی عوامل موثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی ایران در بخش خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
4 برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی در روستاهای نواحی بیابانی (مطالعه موردی: روستای خرانق - شهرستان اردکان، استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 4
5 برنامه‎ریزی راهبردی توسعه گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 3
6 تبیین انگیزه های مهاجران بین المللی از ارسال سرمایه های مالی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
7 تبیین راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان کلین- فشافویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
8 تبیین راهبردهای توسعه گردشگری پیراشهری جامعه محور،مطالعه موردی منطقه کن ‌- سولقان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 4
9 تحلیل اثرات تغییرات الگوی مسکن بر کارکرد زنان روستایی(مطالعه موردی: روستاهای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 163
10 تحلیل تطبیقی نظرات سهم بران در خصوص اثرات گردشگری خانه های دوم بر جنبه های کالبدی - فیزیکی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 140
11 تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد و رضایت مندی کارکنان مراکز پذیرایی گردشگری: مطالعه موردی رستوران های میان راه روستای رودک (دهستان رودبار قصران، شهرستان شمیرانات) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
12 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر ارتقای تاب آوری در برابر خشکسالی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
13 تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
14 سنجش پیامدهای گردشگری خانه های دوم بر محیط زیست مناطق روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
15 غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
16 مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تاکید بر رویکرد تاب آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
17 مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3
18 میزان توان و توزیع فضایی سرمایه های ارسالی مهاجران بین الملل در بخش بهداشت و درمان (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 14
19 نقش گردشگری خانه های دوم در تغییرات کالبدی _ فیزیکی نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان برغان شهرستان ساوجبلاغ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
20 نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 4