وحید وطن پور

 وحید وطن پور دانشگاه خوارزمی

وحید وطن پور

Vahid Vatanpour

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Optimization of adsorption removal of ethylene glycol from wastewater using granular activated carbon by response surface methodology (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
2 نگرشی جدید بر تصفیه با استفاده از غشاهای اسمز معکوس پوشش یافته با نانولوله های کربنی اصلاح شده از طریق روش پلیمریزاسیون سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح خواص سطحی غشاهای پلیمری با استفاده از نانوکریستال های zif-8 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
2 اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اترسولفونی با استفاده از سیلیکا پرکربوکسیلیک اسید پوشش داده شده روی نانوذرات مغناطیسی به منظور تصفیه پساب نساجی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
3 Investigating the Effects of Different Parameters on Membrane Performance and Efficiency of Immersion Membrane photoreactor Process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
4 Optimization of Ti/MoS2/N-TiO2 electrode preparation to use in visible light photocatalytic ozonation process (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
5 Preparation of Emulsion poly(vinyl chloride) (EPVC)/TiO2 nanocomposite ultrafiltration membrane with anti-fouling properties (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Preparation of N-TiO2/MoS2/Ti Catalyst for using in Treatment of Nazarabad Industrial Zone Wastewater by Photocatalytic Ozonation Process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
7 The effect of acylation catalyst and surfactant additives on the performance of reverse osmosis membranes prepared by interfacial polymerization (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 بررسی اثر نانوکریستال های ZIF-8 در عملکرد و خاصیت ضدگرفتگی غشاهای نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوراید (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
9 بررسی تاثیر حضور نانو ذرات Ag3PO4/g-C3N4 در عملکرد غشاهای میکروفیلتراسیونی نانو کامپوزیتی پلی اترسولفون (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
10 بررسی قابلیت الکترود نانو کامپوزیت گرافن/TiO2دوپه شده با نیتروژن در تخریب آفت کش دیازینو ن تحت تابش نور مریی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
11 بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
12 بررسی کارایی غشاهای پلی اتیلنی پوشش داده شده با لایه ZnO در فیلتراسیون آلاینده های رنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
13 بررسی کارایی فرایند فتوراکتور غشایی غوطه وری حاوی نانوفتوکاتالیست TiO2 در تخریب آلاینده آلی در آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
14 بهبود غشاءهای الترافیلتراسیون پلی وینیل کلراید با افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با تری اتیلن تترا آمین برای استفاده در تصفیه پساب رنگی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
15 تصفیه پساب رنگی با استفاده از غشا ZIF -8 پوشش شده روی پلیمر pvdf (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
16 تهیه و کاربرد غشای اولترافیلتراسیون pesجدید با استفاده از یک پلی آمید آبدوست دارای گروه کربوکسیلیک اسید بعنوان افزودنی به محلول ریخته گری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
17 ساخت برسی خواص و مقایسه غشای کامپوزیتی پلی اتر سولفون-کربوکسی متیل سلولوز و پلی اتر سولفون-کربوکسی متیل سلولوز سولفاته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
18 سنتز و بررسی مشخصات غشاهای لایه نازک کامپوزیتی کربن نیترید اصلاح شده با گروه عاملی هیدروکسیل به منظور بهبود عملکرد نمک زدایی اسمز معکوس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
19 مقایسه روش های سنتز غشاهای لایه نازک کامپوزیتی کربن نیترید اصلاح شده با گروه عاملی سولفونیک اسید و بررسی عملکرد آنان در نمک زدایی اسمز معکوس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی