شهلا پاکدامن

 شهلا پاکدامن دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

شهلا پاکدامن

دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش گوش‎دادن احترام‎آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
2 اثربخشی آموزش هنرهای تجسمی با استفاده از بستهآموزشی آموزش هنر، حامی کودک نوآور بر افزایش خلاقیت کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
3 پیش بینی نشانه های درونی سازی و برونی سازی در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
4 تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
5 تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 26
6 رابطه بین خودناتوان سازی و حرمت خود ناپایدار: نقش واسطه ای ترس از ارزیابی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
7 رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
8 سبک‎های فرزندپروری ادراک شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
9 سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 7، شماره: 13
10 طراحی نرم افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارتهای زبان و گفتار دانش آموزان با نشانگان داون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
11 مقایسه فراوانی ویژگی های ترسیمی کودکان بدسرپرست با کودکان عادی 5 تا 11 سال بر اساس آزمون ترسیم خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی: مقایسه دختران و پسران نوجوان ورزشکار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس خودکارآمدی و اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
3 پیشبینی نقش فرآیند خانواده بر مشکلات اجتماعی و مشکلات توجه و تفکر نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 تفاوت های جنسی در توانمندی های منش نوجوانان (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
5 رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با سازگاری و سلامت روان فرزندان با تاکید بر دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
6 رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های هویتی و مولفه های سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
7 رابطه ی ادراک از شیوه ی فرزند پروری و خودکارآمدی با نوع خودناتوان سازی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
8 طراحی نرم افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارتهای زبان و گفتار دانش آموزان با نشانگان داون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
9 مفهوم پردازی تحول مثبت نوجوانی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
10 مقایسه متغیرهای فردی و خانوادگی در دانش آموزان دختر دارای رفتارهای خودآسیب رسان (بدون قصدخودکشی) و دانش آموزان فاقد رفتارهای خودآسیب رسان بدون قصدخودکشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
11 مقایسه میزان شادی، اضطراب و حسینگری کودکان بستری در بیمارستان و عادی بر اساس ترسیم نقاشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
12 نقش مشارکت خانواده در اثربخشی برنامه آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان دارای اتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
13 یادگیری مسیله محور در کلاس درس مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران