دکتر وحید احمدی

دکتر وحید احمدی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

دکتر وحید احمدی

Dr. Vahid Ahmadi

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز لیزر فیبر رامان QWS-DFB با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی SPM و XPM (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 4
2 Formulation of atomic positions and carbon–carbon bond length in armchair graphene nanoribbons: an ab initio study (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 11، شماره: 3
3 Improving the Performance of ۳D Perovskite Solar Cell by Adding a Moisture Stable Layer (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 7، شماره: 6
4 بهبود ساختار تقویت کننده رامان کریستال فوتونی هایبرید به کمک مواد اپتوفلوییدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 4، شماره: 3
5 تحلیل عملکرد تکمد لیزر فیبر رامان DFBDFBDFB با انتقال فاز π/2 و بررسی وابستگی توان دمش آستانه به طول فیبر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 2
6 طراحی ساختار بلور فوتونی چرپ شده برای آشکارساز مادون قرمز چندرنگ کوک پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 4، شماره: 4
7 کلید تمامنوری غیرخطی با ساختار تداخلی ساگناک مبتنی بر تقویتکننده نوری نیم رسانا و آثار متقابل پالسهای خلاف جهت (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel miniature field emission pressure sensor: Applying CNTs as the cathode and graphene as the sensitive membrane (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
2 Analysis of Different Hot Carrier Effects on Self-Assembled InAs/GaAs QDIP Dynamic Response Using Circuit Model (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Analysis of Low Threshold Organic Vertical Cavity Surface Emitting Laser under Optical Excitation (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 آنالیز پایداری لیزر نیمرسانای CGC-DFB با وجوه ضدبازتاب در شرایط بالای آستانه و ضریب جفت شدگی بحرانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
5 آنالیز لیزر نیمرسانای GC-DFB با ساختار توری محدب در شرایط آستانه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 آنالیز مدار مجتمع اپتوالکترونیکی لیزر نیمه هادی کوکذیر سه قسمتی DBR با روش تزویج مد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 آنالیز نویز شدت نسبی لیزر نیمرسانای RW-QWS-DFB با وجوه بازتابنده نامتقارن در حضور بازتاب نوری خارجی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 اثر انتقال فاز روی عملکرد لیزر نیمرسانای DFB با کوپلینگ بهره (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
9 افزایشعرضباند تقویت رامان به کمکاثر SPM (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 Design and Analysis of a Quantum Dot Infrared Photodetector for Low BER Free Space Optical Communication (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Design and Analysis of Quantum Ring Photodetector Enhanced by Metallic Slits (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 Fiber optic sensor based on Vernier effect for measuring Creatinine concentration in aqueous solutions (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند
13 High-power, high temperature and single mode dilute nitrogen vertical-cavity surface-emitting lasers at 1550nm (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
14 Microring Waveguide Quantum Dot Infrared Photodetectors for WDM Optical Interconnection (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 Numerical Analysis for Characteristics of QW-HPT/QW-LD Functional Optoelectronic Integrated Device (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
16 Plamonic Behavior of Metallic and Core-shell Nanostructures (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 Polyvinylidenefluoride as an ultrasonic sensor (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 QWS-DFB بررسی و آنالیز اثر بازتاب نوری خارجی در پایداری لیزر نیمرسانای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
19 Stability of Bulk Heterojunction Solar Cells Based on P3HT/PCBM and P3HT/CdSe (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
20 Static and Dynamic Transverse-Mode Control of Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers using an improved quantum gain model (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 Surface modification of piezoelectric poly vinyliden fluoride with a layer by layer technique (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Tb/s All-Optical Nonlinear Switching Using Semiconductor Optical Amplifier Based Mach-Zehnder Interferometer (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 Two Photon Absorption Effect on Nonlinear SOA-MZI Switching (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
24 بررسی اثر ابعاد ساختاری بر عملکرد سامانه خورشیدی تولید بخار بمنظور نمک زدایی از آب دریا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
25 بررسی اثرغیرخطی کر درفیلترهای فوتونیک کریستالی کانال فرود با فیدبک بازتابی حساس به طول موج (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
26 بررسی پارامتر چرپ در مدولاتورهای الکتروجذبی با ساختار چاه های کوانتومی جفت شده متقارن تحت کرنش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 بررسی تأثیر مکانیزم هدایت جانبی بر مشخصههای نویز لیزرهای نیمههادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
28 بررسی طیف های اپتیکی نانوآنتن های پلاسمونی پاپیونی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 بررسی مشخصه انعکاسی آینه های با اختلاف ضریب شکست بالا HCG و آینه های براگ DBR درتقویت کننده های نوری با کاواک عمودی (دریافت مقاله) همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری
30 بررسی مشخصه‌های خروجی و بهره لیزرهای نقطه کوانتمی InGaAs/GaAs خودآراسته و اثر دینامیک واهلش حامل (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
31 بررسی و تحلیل عددی عرضی در لیزر چاه کوانتومی VCSEL با ساختار هدایت بهره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 بهبود عملکرد مدولاتورهای نوری الکتروجذبی موج رونده توان بالا با ناحیه فعال چاه کوانتومی دوتائی جفت شده نامتقارن تحت کرنش خط انتقال مایکروویو سگمنت شده وموجبر قارچی شکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 بهبود عملکرد و پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی سه بعدی-دوبعدی با افزودن نمک قلیایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
34 تحلیل رفتار پایدار آشکارساز نوری مبتنی بر ریزحلقه با آثار غیرخطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
35 تحلیل عددی لیزرهای تصادفی مبتنی بر نانوذرات ZnO با استفاده از مدل موج رونده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
36 تحلیل فیلتر غیرخطی add-drop مبتنی بر ریزحلقه با اثر جذب حاملهای آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
37 تحلیل ویژگیهای پالس Four Wave Mixing درتقویت کننده نوری نیمه هادی آبشاری کوانتمی (دریافت مقاله) همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری
38 تقویت کننده های نوری مبتنی بر ساختار ریزحلقه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
39 تولید و بررسی اثر قطبش حلال روی مورفولوژی و خواص اپتیکی نانومیله های اکسید روی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 جذب بین باندی در نقاط کوانتومی خودساختار یافته InAs/GaAs در محدوده طیف فرکانسی 8 تا 12 میکرومتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
41 حذف آلودگی آب با استفاده از فوتوکاتالیست پروسکایتی استرانسیم تیتانات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
42 ساخت جدید چاه کوانتومی دوتائی جفت شده نامتقارن تحت کرنش برای مدولاتورهای نوری الکتروجذبی موج رونده در طول موج 1550 نانومتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
43 ساخت سامانه تولید بخار خورشیدی با بازدهی بالا با استفاده از اثر پلاسمونیک نیترید تیتانیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
44 ساخت سامانه تولید بخار خورشیدی نانوساختار با استفاده از کامپوزیت گرافیت – نیترید تیتانیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
45 ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسیدروی-سیلیکا با استفاده از مزوپرس SBA-3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
46 سنتز کاتیون حجیم آلی آمینوبنزنی مورد استفاده در سلول های خورشیدی پروسکایتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
47 سنتز لایه پروسکایت دو بعدی دایون جاکوبسن )DJ( کاربردی در سلول های خورشیدی پروسکایتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
48 شبیه سازی و تحلیل تاثیر دینامیک حامل تقویت کننده نوری نیمه هادی برعملکرد سوئیچ تداخلی ساگناک (دریافت مقاله) همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری
49 طراحی مبدل تمام نوری سیگنال آنالوگ نوری به دیجیتال مبتنی بر ریزتشدیدگرهای حلقوی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
50 طراحی و آنالیز آشکارساز جدید مادون قرمز نقطه کوانتومی با ساختار تکثیر بهمنی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
51 فشرده سازی پالس گوسی با توان ضعیف در تقویت کننده نوری نیمه هادی نقطه کوانتومی با کاواک عمودی (دریافت مقاله) همایش سالانه تقویت کننده های فیبر نوری
52 متمرکزسازی گرما در سامانه نمک زدایی از آب خورشیدی با مهندسی لایه های سامانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
53 محاسبه بهره لیزرهای چاه کوانتومی تنشی شده GaAs−AlxGa1−x As تحت تنش فشاری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
54 محاسبه ضریب نویز اضافی در دیود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثیر مجزا (SAM-APD) با استفاده از شبکه عصبی MLP (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
55 مدل سازی و تحلیل اثر پارامترهای غیرخطی در لیزر توان بالای آرایه ای هدایت بهره GaAs/AlGaAs با ساختار تک چاه کوانتومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
56 مدل مداری برای بررسی طیف بهره و اشباع توان در تقویت کننده های نوری چند چاه کوانتمی نامتقارن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
57 مدل مداری برای بررسی عملکرد استاتیک دیود لیزری VCDEL (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 مدلسازی لیزر نیمه هادی مخابراتی نقطه کوانتومی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
59 مدلسازی و آنالیز ساختار حلقوی آشکارساز نوری مخابراتی UTC-PD (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
60 مدلسازی و تحلیل عددی انتشار نور در میکروتارهای نوری غیرخطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
61 مدلسازی و تحلیل لیزر آبشاری کوانتومی رامان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
62 مهندسی لایه انتقال دهنده آب در سامانه های خورشیدی تولید بخار برای جلوگیری از رسوب نمک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
63 نمک زدایی آب به کمک سامانه تولید بخار خورشیدی ساخته شده از چوب درخت سپیدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
64 نمک زدایی آب به کمک سامانه های مستقیم تولید بخار خورشیدی تک لایه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
65 نمک زدایی از آب با استفاده از سامانه خورشیدی تولید بخار برپایه ماده فوتوترمال اکسید مس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی