جواد استاد محمدی

 جواد استاد محمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن  دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری

جواد استاد محمدی

Javad Ostad Mohammadi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.