دکتر عبدالرسول احمدیان

دکتر عبدالرسول احمدیان رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

دکتر عبدالرسول احمدیان

Dr. Abdul Rasool Ahmadian

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.