دکتر زهرا صباغیان

دکتر زهرا صباغیان استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهرا صباغیان

Dr. Zahra Sabaghian

استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم درگروه فنی - مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 42
2 ارزیابی الگوی مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
3 ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
4 ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی( قوتها و ضعفها) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 74
5 بررسی میزان تاثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
7 تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
8 تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
9 توسعه مفهوم دانش پژوهی، با تأکید بردانش پژوهی تدریس ویادگیری مطالعه ای کیفی دردانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
10 رهبری تراز پنج در میان روسای دانشکده های دانشگاه های جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
11 طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاه های دولتی ایران براساس مدلهای رایج کیفیت رویکردسیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
12 طراحی، تدوین و اجرای مدل انتقال یادگیری در آموزشهای ضمن خدمت پرستاری (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 3
13 فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
14 مفهوم سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی در محیط های دانشگاهی: نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبردهای مدیریت دانش در محیط های آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
2 بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگیهای دموگرافیک معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
3 بررسی مشکلات و چالشهای آموزش مجازی دانشگاه های شهر تهران از نظر مدیران آموزش مجازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
4 شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبدا درشهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند