دکتر کریم شلش نژاد

دکتر کریم شلش نژاد دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر کریم شلش نژاد

Dr. Karim Sheleshnezhad

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جهت گیری عامل خودترمیم آوندی بر بازدهی ترمیم در کامپوزیت اپوکسی-الیاف شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 1
2 پیش بینی ابعاد قطعه های قالب گیری تزریقی با استفاده از پروفیل فشار مذاب درقالب و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 3
3 خواص مکانیکی، رفتار جمع شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت های3PA6/PP/CaCO (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
4 مطالعه تجربی خواص مکانیکی و رفتار گرمایی نانوکامپوزیت های پلی اکسی متیلن - کلسیم کربنات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
5 مطالعه تجربی خواص مکانیکی، شکل شناسی و جریان پذیری در نانوکامپوزیت ABS/PBT/CNT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 4
6 مطالعه تجربی دوام چرخدنده های نانوکامپوزیتی پلی آمید6-پلی پروپیلن-کربنات کلسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
7 مطالعه تجربی شکل شناسی و رفتار ضربه ای نانوکامپوزیت های PA6/ABS/CaCO3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 1
8 مطالعه تجربی و عددی اثر وجود و جهت‌گیری آوندهای شیشه‌ای بر رفتار کششی کامپوزیت اپوکسی-الیاف شیشه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 2
9 مطالعه ی رفتار مکانیکی و شکل شناسی نانو کامپوزیت های ABS/TPU/CNT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز تزریق پلاستیک در قالب با احتساب تغییرات درجه حرارت در مقطع جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 آنالیز جریان شعاعی پلاستیک مذاب در قالب تزریق با احتساب تغییرات دما در امتداد ضخامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
3 اثر افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/ کربنات کلسیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
4 اثر افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم بر اعوجاج دیسکهای نازک تزریقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
5 اثر شرایط تنظیمی فرایند قالبگیری تزریق پلاستیک بر یکنواختی تولید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
6 اثرافزودن عامل کراسلینک و نانوذرات معدنی برخواص مکانیکی و مورفولوژی قطعات قالبگیری دورانی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی اثر افزودن نانوذرات رس بر شرایط ابعادی چرخدنده های نانوکامپوزیتی پایه پلیمری پلی آمید 6 و پلی استال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
8 بررسی خواص سایشی و مورفولوژی سطحی چرخ دنده های نانوکامپوزیتی پلی امید 6/نانورس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
9 پیش بینی ابعاد نهایی محصولات قالبگیری تزریقی بر اساس فشار مذاب در قالب و مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
10 تحلیل تجربی اعوجاج در قالبگیری تزریقی دیسک نازک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
11 تحلیل تجربی انقباض در قالبگیری تزریقی دیسک نازک با جریان شعاعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
12 تحلیل و بهینه سازی فرایند قالبگیری تزریقی چرخدنده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 مطالعه اثر افزودن نانوذرات رسی برمشخصات ابعادی چرخدنده های کامپوزیتی پلیمری تهیه شده بواسطه فرایند قالبگیری تزریقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
14 مطالعه تجربی خواص مکانیکی و شرایط ابعادی محصول در فرایند قالب گیری تزریقی نانو کامپوزیت پلی آمید 6- پلی پروپیلن- کربنات کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
15 مطالعه تجربی مقاومت ضربه‌ای نانوکامپوزیت PA6/ABS/nano-CaCO3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
16 مطالعه خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیآمید 6 - کربنات کلسیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
17 مطالعه شرایط ابعادی محصول و پروفیل فشار مذاب در قالبگیری تزریقی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن- کربنات کلسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
18 مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلی آمید 6- کربنات کلسیم و پلی آمید 6- سیلیکا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران