میرحسن سیدعامری

 میرحسن سیدعامری دانشیار دانشگاه ارومیه

میرحسن سیدعامری

Mir hasan Seyed ameri

دانشیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
2 ارائه راهبرد ارتقای مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش با ارائه راهکارهای اجرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
3 ارتباط مولفه های پنجگانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
4 ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته های ورزشی تیمی یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
5 تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
6 تبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
7 تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
8 تدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان ها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
9 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
10 تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی براساس پست و سابقه مربیگری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
11 رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 10
12 مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
13 معیارهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی مطالعه موردی؛ شهر ارومیه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین سبک رهبری مربیان با سبک هویت ورزشکاران ژیمناستیک کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
2 ارتباط بین میزان استفاده از اینترنت و درجه تحقیق ابعاد سازمان یادگیرنده در کمیته ملی المپیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اولویت بندی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بیماران مبتلا به دیابت شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 بررسی ارتباط کارآفریىی با استرس شغلی در کارکىان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
5 بررسی تاثیر رسانه های ورزشی بر مسیولیت پذیری اجتماعی سازمانهای ورزشی (مطالعه موردی: هییت های ورزشی استان آ.غربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 بررسی تاثیر نظام رتبه بندی معلمان بر میزان انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان بوکان بر اساس نظریه هرزبرگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 بررسی رابطه توانمندسازی با تعهد سازمانی در کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
8 بررسی رابطه توانمندسازی با فرهنگ سازمانی در کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
9 بررسی رابطه ی مشارکت در ورزشهای همگانی و تفریحی با میزان رضایتمندی از اوقات فراغت (مورد مطالعه: سالمندان شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 بررسی راهبردهای موثر مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
11 بررسی کارآفرینی و موانع خلاقیت در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی موانع و چالش های طرح ملی آموزش شنا (طرح سباح) دراستان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
14 بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 تبیین اثر قدرت اجتماعی قهریه برند بر روی اشتیاق به خرید از برندهای داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 تحلی عوام موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
17 تحلی عوامل موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
18 تحلیل رگرسیونی در پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ابعاد توانمندسازی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
19 تعیین برازش مدل ارتباط بین سبک رهبری رابطه مدار با سلامت سازمانی و اثر بخشی با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
20 توسعه بازاریابی با استفاده از فرایند سیستماتیکی هوش رقابتی و آینده نگاری کارخانه های تولیدی کفش ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
21 رابطه فرهنگ سازمانی و بکار گیری فناوری اطلاعات (IT) بر پیاده سازی مدیریت دانش (KM) درادارات ورزش و جوانان شمالغرب کشور و ارایه مدل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
22 رابطه مؤلفه های توانمند سازی روانشناختی و تسهیم دانش در بین کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
23 شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در هیئت های ورزشی استان اذربایجان غربی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
24 طراحی الگوی فرآیند مدیریت امنیت رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
25 مقایسه تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان سلماس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
26 نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی برمشارکت ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
27 نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژیمناستیک(در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
28 وضعیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران