ابراهیم رضی

 ابراهیم رضی استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ابراهیم رضی

Ebrahim Razi

استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش تشخیصی سنجش آدنوزین د آمیناز مایع جنب در افتراق مایع جنب ترانسوداتیو از اگزوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی توافق گازهای خون شریانی و وریدی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در واحد مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
3 بررسی شاخص های اسپیرومتری، IgE و ایوزینوفیلی در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به کلینیک خصوصی و درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی قدرت کلسترول مایع جنب در تشخیص افیوژن پلوراگزوداتیو از ترانسوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی قدرت گرادیان آلبومین سرم و مایع پلور در افتراق پلورال افیوژن اگزوداتیو از ترانسوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی کلسترول، لیپوپروتیین مایع جنب و همبستگی آن ها با ضریب نیمه تراوایی پرده جنب در مبتلایان به مایع جنب اگزوداتیو و ترانسوداتیو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی وضعی جراحی سل قفسه صدری در مراجعیت بع بیمارستان امام خمینی (ره) طی سال های 76-1367 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی همبستگی فشار شریان ریوی با شاخصهای تنفسی و بیوشیمیایی در مبتلایان به بیمار انسداد مزمن ریوی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1385-1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 2
9 تغییرات اشباع اکسیژن شریانی ((Spo(2) هنگام برونکوسکوپی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی تبریز سال 1373 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 2
10 تغییرات Pco(2)، Po(2)، PH و (3)Hco مایع پلورپس از توراکوسنتز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 7، شماره: 1
11 تغییرات هیپوکسمی و هیپرکاپنی در هنگام روز و شب در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 4
12 گزارش یک مورد سندرم ناخن زرد فامیلی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 4
13 گزارش یک مورد سندرم هیپرایمونوگلوبولینمی E یک علت نادر برای پنومونی راجعه و پنوماتوسل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 2
14 مقادیر طبیعی گازهای خون شریانی در افراد سالم بالای 18 سال شهرستان کاشان در سال 1374 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 3
15 مقایسه اثر درمانی اشکال مختلف کورتیکوستروییدها در درمان آسم حاد ریه در سال 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
16 نقش سن در پاسخ به درمان مبتلایان به حمله حاد آسم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 3
17 وضعیت خون ریزی های دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 78-1376 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effect of EPDM-g-MAH as Compatibilizer on the Microstructure of NBR / SBR / Organoclay Nanocomposites (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر