دکتر جلیل باباپور خیرالدین

دکتر جلیل باباپور خیرالدین گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

Dr. Jalil Babapour Kheiroddin

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
2 اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 1
3 اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی، اضطراب و خستگی روانی پرستاران بخش سرطان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر شیوه های حل مساله دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 10
5 اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی سربازان یک مرکز نظامی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
6 اثربخشی الگودهی ویدیویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال های طیف اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
7 اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر علایم سردردهای میگرنی و نگرانی پاتولوژیک پرستاران زن (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 8، شماره: 6
8 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
9 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 24
10 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های نوسان خلقی و رفتارهای خودکشی گرایانه در اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 32
11 اثربخشی روش های نوروسایکولوژیکی در افزایش درک مطلب دانش آموزان نارساخوان تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
12 اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
13 اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 18
14 اثربخشی یوگای خنده بر پرخاشگری و افسردگی کودکان دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان مرند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 3
15 Comparison of Meta-cognition among People with and without Chronic Fatigue (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 10، شماره: 2
16 Efficiency of the core self evaluations model in predicting of subjective well-being (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 4
17 Psychology and Phenomenology in Merleau-Ponty (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
18 The Effectiveness of Hope Therapy base on Groups to increase the Components of Self-esteem and Psychological Health in Depressed People (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
19 بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری و نشانه های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع II (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 17
20 بررسی تاثیر چیدمان بر سرعت شمارش (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 19، شماره: 3
21 بررسی رابطه بین شیوههای حل تعارض ارتباطی و سلامت روانشناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 1، شماره: 4
22 بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی NEO-FFI با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 2
23 بررسی عوامل شخصیتی، محیطی و سبک حل مساله موثر بر فرار دختران از منزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 13
24 بررسی مقایسه ای نارسایی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی– اجباری با افراد افسرده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 1
25 بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 16
26 بررسی و مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل لذت افزایی و مدل خودخاموشی در کاهش افسردگی در زنان دارای نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 49
27 پیش بینی اختلال جسمانی کردن براساس ویژگی های شخصیت و ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 8
28 پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس باورهای فراشناختی و مهارت های اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
29 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز بر اساس هویت تحصیلی، هیجان تحصیلی و شایستگی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات راهبردی در تعلیم و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 3
30 تاثیر آموزش برنامه ی فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلالات برونی سازی شده در کودکان هفت تا ۱۰ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 13
31 تاثیر آموزش گروهی مهارت های زندگی (مدیریت خشم، جرات آموزی، آرام سازی) بر افزایش جراتمندی و کاهش خشم در بیماران قلبی، پس از پیوند بای پس عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 9
32 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 16، شماره: 1
33 تاثیر ابعاد مختلف هیجان چهره بر ادراک زمان (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 19
34 تاثیر تمرین های مبتنی بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی برسرعت و دقت نارساخوانی نوع زبان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 4
35 تاثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 4
36 تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 8، شماره: 2
37 تاثیر محرک استرس زا بر فشار خون و ضربان قلب بیماران عروق کرونری در مقایسه با افراد سالم بر اساس سطوح هیجان خواهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 38
38 تاثیر هیجانی موسیقی بر فشارخون و ضربان قلب در افراد مبتلا به فشارخون اساسی بر اساس ابعاد شخصیتی درون گرایی و برون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 36
39 تحلیل مسیر روابط حمایت اجتماعی ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و ویژگی های جمعیت شناختی با سازگاری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 4
40 تعیین رابطه بین طرحواره های هیجانی و خودتنظیمی هیجانی با گرایش به خشونت در نوجوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 1
41 تناسب مدل جایگزین اختلالات شخصیت نسخه پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی با خودشیفتگی آسیب پذیر و بزرگ منش (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 2
42 رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 10
43 رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 12
44 رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
45 رابطه سوگیری شناختی، حساسیت اضطرابی و باورهای مادر با اضطراب کودک: نقش واسطه ای راهبردهای کنارآمدن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
46 رابطه نظام های مغزی- رفتار و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
47 رابطه ی بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 18
48 رابطه ی مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 4
49 روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی گری سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 30
50 روابط ساختاری عامل های شخصیتی و کارکردهای خانوادگی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان با واسطه گری سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 72
51 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس آسیب پذیری روانی-اجتماعی به افسردگی مداوم در زنان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 19، شماره: 74
52 مقایسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
53 مقایسه اثربخشی آموزش فنون رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر تکانش گری دانشجویان دختر دارای اعتیاد به گوشی های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
54 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر سازگاری اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی مردان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
55 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی و درمان هیجان محور بر دلزدگی زناشویی در زنان با طلاق عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
56 مقایسه اختلالات اضطرابی وسبک های دلبستگی در کودکان پرورش یافته به شیوه فرزندپروری اسلامی با سایر کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
57 مقایسه انسجام و انعطاف پذیری خانواده های دارای عضو بیمار مبتلا به ایدز با خانواده های جمعیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
58 مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در افراد مبتلابه اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی اجباری با افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
59 مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ذهن آگاهی در دانش آموزان واجد و فاقد باورهای وسواسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 28
60 مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک های ترک اعتیاد شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 8، شماره: 30
61 مقایسه صفات شخصیتی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در زنان دیابتی وغیردیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
62 مقایسه مردان کرونری سیگاری و غیرسیگاری بر اساس سیستم های مغزی - رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 12، شماره: 48
63 مقایسه وضعیت دلبستگی به والدین کودکان مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر تبریز (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 1
64 مقایسه ی اثربخشی نورفیدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 4
65 مقایسه ی حافظه ی بصری و کلامی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه با کودکان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 19
66 مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری افراد سیگاری و غیرسیگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 23
67 نقش ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم هیجانی در سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 6، شماره: 1
68 نقش فراشناخت در پیشبینی احساس خستگی شناختی، جسمانی و اجتماعی براساس مدل براون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 2، شماره: 1
69 نقش کانون کنترل سلامت و گرایش های علیتی در پیش بینی رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع II (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 19
70 نقش مشکلات رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان با تاخیرهای تحولی بر آشفتگی روان شناختی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
71 نقش واسطه ای نشخوار ذهنی در رابطه بین ناگویی هیجانی، تکانشگری، تحمل پریشانی و خودانتقادی با خودآسیبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 1
72 همبسته های روانشناختی وزن بدن: آیا از روی ویژگی های روانشناختی می توان لاغری و چاقی را پیش بینی کرد؟ (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مهارت های حل مسئله بر رابطه والد کودک در کودکان دارای نشانه های ODD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
2 اثر بخشی امید درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی، پذیرش و نشخوار فکری بیماران HIV مثبت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
3 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر دارای نشانه های اختلال بدشـکلی بـدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
4 اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر رفتار برونی سازی شده در کودکان دارای نشانه هایODD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
5 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک (مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی) بر اضطراب پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
6 اثربخشی رفتاردرمانگری دیالکتیک مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
7 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی بر اضطراب پیشرفت دانشآموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
8 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مهارتهای تحمل آشفتگی،توجه آگاهی،نظم بخشی هیجانی) بر اضطراب پیشرفت، عزت نفس، و اهداف پیشرفت دختران مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
9 بررسی اثر بخشی زوج درمانی رفتاری- تلفیقی بر باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق
10 بررسی اثربخشی روش درمانی ACT بر بهبود تعاملات مادر و کودک در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
11 بررسی رابطه ی بین پرخاشگری رقابتی و طرح واره جنسیتی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 بررسی رابطه ی بین طرحواره جنسیتی وخلاقیت هیجانی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
13 بررسی روانشناسی کنترل شخصیت در ایرانیان (دریافت مقاله) کنفرانس ویژگی های ملی ۵ گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران
14 پیش بینی آلکسی تایمی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 پیش بینی احساس تنهایی نوجوانان بر اساس سبکهای شوخ طبعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
16 پیش بینی مشکلات کارکردهای اجرایی بر اساس سبکهای فرزندپروری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 تاثیر تصویرسازی ذهنی بر کاهش افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 تأثیرتمرینات ذهن آگاهی برباورهای فراشناخت ورزشکاران رزمی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
19 رابطه سبک دلبستگی مادران با سازگاری تحصیلی فرزندان نوجوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
20 رابطه سبک های دلبستگی و انعطاف پذیری شناختی مادران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
21 رابطه سبک های فرزندپروری با اضطراب اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 رابطه سبک های فرزندپروری والدین با سازگاری عاطفی دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
23 رابطه سبکهای عاطفی و احساس غربت دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
24 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با پرخاشگری در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 رابطه کمال گرایی مثبت و منفی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
26 رابطه منابع فشارزای روانی - اجتماعی با اختلالات روان تنی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
27 رابطه ی مولفه های شخصیتی با سبک های فرزندپروری والدین دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
28 مقایسه احساس غربت، سبکهای دلبستگی و عزت نفس در افراد دارای سلامت روان و افراد در معرض خطر (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
29 مقایسه باورهای فراشناختی در افراد دارای خستگی مزمن و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
30 مقایسه سلامت اجتماعی، شادکامی و سبک های زندگی خانواده های شاهد، ایثارگر و عادی شهرستان میانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
31 مقایسه عملکردهای توجهی در دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
32 مقایسه نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان سرپرست خانواده و عادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 مقایسه همجوشی شناختی در زنان سرپرست خانواده و عادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 نقش عوامل شخصیتی در پیش بینی استرس ادراک شده و کمال گرایی در بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران