مجیدرضا عبداله پور

 مجیدرضا عبداله پور مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مجیدرضا عبداله پور

Majid Reza Abdolah Pour

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.