هما زنجانی زاده

 هما زنجانی زاده دانشیار دانشگاه فردوسی

هما زنجانی زاده

Homa Zanjani Zadeh

دانشیار دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعه موردی: زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 4
2 مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن ،چالش های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19