پروفسور اسکندر رحیمی

پروفسور اسکندر رحیمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

پروفسور اسکندر رحیمی

Prof. Eskandar Rahimi

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۱۲ هفته پیاده روی برشاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 2
2 Changes of insulin-like growth factor-۱ and cortisol levels following the Wingate anaerobic test among female athletes and non-athletes (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 4
3 Effects of eight weeks aerobic training, resistance training and concurrent training on the metabolic syndrome and HbA1c in men with type 2 diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 2
4 Effects of eight weeks of aerobic activity with omega-۳s on the ghrelin and insulin hormones and body weight in men (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 4
5 Effects physical activity on creatinine, and metabolic syndrome in females with transplanted kidney (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 4
6 Immune responses to exercising in a hot environment in soccer players (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 3، شماره: 1
7 Physical activity and type 2 diabetes: A narrative review (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 4
8 The Effect of ۱۲-weeks Selected Physical Exercise Alone or Combined with Omega-۳ Supplement on Ghrelin and Leptin Levels in Young Non-Athlete Women (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 4، شماره: 3
9 The Effect of Eight Weeks of Intense Aerobic Exercise on Vaspin and Chemerin Plasma Changes in Female Spraw Dawly Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 99
10 The effects of concurrent training with and without branch chain amino acids on lipid profiles and testosterone level of male body-builders (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 1
11 تاثیر شدت های مختلف فعالیت هوازی بر دفع سدیم، پتاسیم و اوره ادراری فوتبالیست های جوان در شرایط هیپوکسی و نورموکسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 1
12 تاثیر مکمل روی منیزیم آسپارتات (ZMA) بر ترکیب بدن و یک تکرار بیشینه در دوندگان سرعت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1(عامل التهاب عروقی) و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت مولکول چسبان بین سلولی در مردان سالمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 اندازه گیری و تعیین نورم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 17-9 سال شهرستان اقلید شهر سده و مقایسه آن با نورم استانی و ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تآثیر 12 هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با مصرف مکمل امگا 3 برمیزان تغییرات سطوح سرمی هورمون های گرلین و لپتین در زنان فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 تاثیر 12 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیب دو نوع تمرین بر میزان قند خون و عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات پروتئین واکنش دهنده C در زنان بیمار قلبی و عروقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تغییرات شاخص های التهابی پس از 12 هفته تمرین هوازی در زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 مقایسه ساختار آناتومیکی و عملکردی قلب در ورزشکاران و ورزش رهایان قدرتی و ×استقامتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
10 مقایسه ساختار آناتومیکی و عملکردی قلب در ورزشکاران و ورزش رهایان قدرتی و استقامتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی