جهانگیر درویش بانی

 جهانگیر درویش بانی

جهانگیر درویش بانی

Jahangir Darvish Bani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاد دو واریانت از فتوپروتئین نمیوپسین از طریق جهش زایی هدفدار در موقعیت 101 و بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 بررسی پایداری لوسیفراز جهشیافته حشره شب تاب (R337Q) در سلولهای یوکاریوتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 بررسی رشد باکتری بومی Acidithiobacillus ferrooxidans دخیل در فرآیند بیولیچینگ مس در سه منبع نیتروژنی متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 پایدار سازی آنزیم پراکسیدازتربچه در حلال های آلی توسط سیتراکونیک انید رید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
5 سنجش میزان آلودگی های دیوکسین در نمونه آب ایران با استفاده از روش بیولومینسانس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 مطالعه پایداری فوتوپروتئین اکورین نوترکیب : فعالیت، پایداری حرارتی، انعطاف پذیری و هضمآنزیمی محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران