مجتبی محزون

 مجتبی محزون دانشگاه شیراز، مکانیک جامدات

مجتبی محزون

Mojtaba Mahzon

دانشگاه شیراز، مکانیک جامدات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل دینامیکی اتوفریتاژ تحت بارگذاری گذرا در استوانه جدار ضخیم از مواد مدرج تابعی با در نظر گرفتن رفتار کار سختی به روش عددی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 1
2 معرفی رهیافتی جامع در آموزش مهندسی مکانیک (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فرکانسی ورق اورتوتروپیک نازک، تحت کشش و تاب خورده به صورت مارپیچی حول غلتک استوانه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 بررسی برخورد و شکست در مواد ترد در سرعتهای بسیار بالا با استفاده از روش ذرهایSPH (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 بررسی رفتار غیرخطی سیستم های روباتیک لوکوموشن دارای تقارن با استفاده از مولفه های انحنای ارتباط مکانیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 بهینه سازی تولید آنتروپی در بارگذاری ترکیبی محوری خمشی متناوب در تئوری ترموالاستیسیته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 تحلیل رفتار خزشی تیغه های توربین گازی رستون از جنسسوپر آلیاژ پایه نیکلIN-738LC واحیا عمر آنها (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 تحلیل سیستم شکار شکارچی بادرنظر گرفتن شکارضعیف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 تحلیل عددی مسائل شبه استاتیک تماس اصطکاکی در پیکره های ویسکوالاستیک براساس یک رهیافت بهبود یافته بهینه سازی لاگرانژ الحاقی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 تحلیل مسائل نانوفروروی تماسی بین یک فرورونده صلب با پیکره دلخواه با رویه نیم فضای ویسکوالاستیک به وسیله یک رهیافت محاسباتی جدید (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
9 رهیافت المان های محدود لاگرانژ الحاقی در تحلیل تریبولوژیکی تماس اصطکاکی در سامانه های ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
10 شبیه سازی دو مدل حسگر افق زمین با در نظر گرفتن پارامتر شدت تابش سطوح مختلف (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 شبیه سازی نیروگاه خورشیدی هیبرید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 کمینه کردن تولید آنتروپی تحت بارگذاری متناوب ترکیبی محوری-خمشی در تئوری ویسکوالاستیسیته (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
13 کمینه کردن تولید آنتروپی در یک تیر تحت بارگذاری ترکیبی محوری-خمشی و متناوب در تئوری ترموپلاستیسیته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
14 کمینه کردن تولید آنتروپی یک تیر همگن تحت بارگذاری متمرکز متناوب در تئوری الاستیسیته ومقایسه آن با معیارهای طراحی جامدات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
15 مدلسازی آزمایشگاهی و کامپیوتری لوکوموشن اسکیت ماری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 مدلسازی و بررسی ارتعاشات هیدروالاستیک مخازن حاوی سیال از جنس مواد تابعی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 مطالعه تحلیلی رفتار غیر خطی ورقهای الاستیک تحت بارهای اتفاقی با استفاده از معادله FPK و ممانهای آماری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
18 مقایسه سه رهیافت متفاوت المان های محدود نموی به منظور تحلیل وارهیدگی تنشی جامدات ویسکوالاستیک پلمیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک