دکتر محمد صادق بزاز

دکتر محمد صادق بزاز استاد، گروه حسابداری، دانشگاه اوکلند، اوکلند، نیوزیلند

دکتر محمد صادق بزاز

Dr. Mohammad Sadegh Bazaz

استاد، گروه حسابداری، دانشگاه اوکلند، اوکلند، نیوزیلند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.