دکتر حمید قاسمی

دکتر حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

دکتر حمید قاسمی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی بر ارتقا بهداشت و سلامت خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 1
2 اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارایه الگو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
3 ارتباط بین کیفیت خدمات مجلات علمی-پژوهشی علوم ورزشی و رضایتمندی پژوهشگران با استفاده از تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 64
4 ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 24
5 استانداردسازی پرسشنامه تصمیم گیری در داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 11، شماره: 8
6 الگوی پارادایمی توسعه ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 25
7 بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
8 برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
9 بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
10 بررسی تاثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 4
11 بررسی تاثیرپذیری ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی از رسانه های جمعی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور ایران) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
12 بررسی تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب حوزه تمدن اسلامی در سایت رسمی خانه کتاب (دریافت مقاله) نشریه علمی علم و تمدن در اسلام دوره: 2، شماره: 7
13 بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 20
15 بررسی وضعیت ظاهری کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 4
17 پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 2
18 تاثیر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 50
19 تبیین شاخص های تاثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
20 تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 3، شماره: 8
21 تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 4
22 تحلیل محتوای برترین کتب با ژانر ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 4
23 تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تاکید بر پوشش ورزش بانوان (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 2
24 تحلیل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
25 تحلیل محتوای پژوهش های علمی در حوزه ی تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
26 تحلیل محتوای پژوهش های مدیریت فروش و رفتار مصرف کننده ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
27 تحلیل محتوای سایت های فروش اینترنتی محصولات ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 2
28 تحلیل محتوای کتب مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تربیت بدنی و علوم ورزشی تاپایان سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 3
29 تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 23
30 تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش ایران از دیدگاه کارکنان و مدیران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
31 تحلیل وضعیت موضوعی کتاب در حوزه نظری مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 25، شماره: 49
32 تدوین شاخص های ارزیابی فدراسیون های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 46
33 رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 3
34 رابطه تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
35 راه کارهای موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
36 رتبه‌بندی موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 68
37 روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
38 روش های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شبکه ورزش سیما) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 81
39 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 4
40 شناسایی چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته های پر مدال المپیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 27
41 شناسایی عوامل کلیدی در کار خبرنگار و گزارشگر ورزشی در رادیو و تلویزیون ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
42 شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 39
43 شناسایی عوامل موثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 45
44 شناسایی و اولویت بندی عوامل سکون زدگی کارکنان مبتنی بر رویکرد EFA مطالعه موردی؛ ادارات کل ورزش و جوانان استان های شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
45 شناسایی و اولویت بندی عوامل سکون زدگی کارکنان مبتنی بر رویکرد EFA مطالعه موردی؛ ادارات کل ورزش و جوانان استان های شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 10، شماره: 3
46 طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد تلفیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
47 طراحی الگوی سواد رسانه‌ای در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
48 طراحی الگوی شاخص های توانمندساز آموزش رشته تربیت بدنی دانشگاه ها براساس فناوری های نوین آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
49 طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
50 طراحی الگوی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
51 طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
52 طراحی مدل توسعه ورزش شنا در ایران با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
53 طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 6
54 مدل اعتماد به رسانه های ورزشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
55 مطالعه تطبیقی فعالیت های ورزشی تفریحی سالمندان کشورهای آلمان و ایران براساس مدل بردی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
56 مطالعه تنوع وغنای گونه ای ماهیان رودخانه های حوضه شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 4
57 مطالعه محتوای کمی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش و جوانان (شبکه 3) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 68
58 مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تاکید بر پوشش رشته های ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 13
59 مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 17
60 مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکید بر مولفه های ورزش وجنسیت خبر (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 11
61 مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکیدبر رشته های ورزشی وارتباط خبر با مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 4
62 مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته ها با تاکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی موثر قاسمی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
63 مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 20
64 مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
65 میزان همخوانی اسناد بالادستی ملی با وظایف و اهداف سازمان های ورزشی و رسانه های جمعی در زمینه توسعه ورزش بانوان ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 62
66 نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
67 نقش تلویزیون در اخلاق مداری در فوتبال از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 81
68 نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 1
69 نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 2
70 واکاوی شیوه های به کارگیری صفحه نمایش دوم در تولید برنامه های ورزشی تعاملی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 14
71 وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 2
72 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی والدین و حمایت عاطفی دوستان برنحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
2 ارتباط شیوه رهبری مربیگری، رضایت مندی و انسجام تیمی ورزشکاران زن و مرد منتخب رشته های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
3 ارتباط مدیریت اثربخش و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
4 ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
5 ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
6 ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
7 ارزیابی دیدگاه مخاطبین از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 ارزیابی و مقایسه وضعیت بهداشتی استخرهای شهرستان اسلامشهر با استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 ارزیابی وضعیت مهارتهای ارتباطی کارکنان استخر شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 اندازه گیری ملی گرایی بعنوان انگیزه هواداران تیم ملی فوتبال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 اولویت بندی عوامل موثر در توسعه تکواندو ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
12 بررسی رابطه بین محصول سبز با رفتار مشتریان محصولات ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
13 بررسی مهارتهای ارتباطی 6 گانه و نقشآن بر اثربخشی معلمانتربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
14 بررسی میزان پوشش «استعدادیابی ورزشی » در برنامه های رادیویی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 بررسی نقش رسانه های ورزشی در توسعه نگاه مدرن به فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش
16 بررسی و اولویت بندی موانع مشارکت جانبازان و معلولین استان البرز در ورزش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
17 تح ل یل محتو ای اهداف، برنامه ها و ساختار منتشر شدهبر روی تارنمای رسمی فدراس یون های ورزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
18 تحلیل کیفی نشان تجاری برندهای ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
19 تحلیل محتوای اخبار خبرگزاریهای رسمی کشور در زمینه لیگ های برتر فوتبال اروپا طی سالهای 2015 تا 2017 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
20 تحلیل محتوای صفحه ورزشی روزنامه فرهیختگان با تاکید بر پوشش رشته های ورزشی و جنسیت در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
21 تحلیل محتوای مقالات چاپ شده در نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
22 تحلیل وضعیت کتب درس اخلاق ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
23 تحلیل وضعیت کتب درس بازاریابی ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1394 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 تحلیل وضعیت وبلاگهایی با موضوع مدیریت ورزشی به زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
25 تحلیل وضعیت وبلاگهایی با موضوع مدیریت ورزشی به زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه
26 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
27 توصیف جایگاه کتابهای الکترونیک ورزشی و سایتهای فروش اینترنتی کتاب در بین مخاطبان حوزه نشر ورزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
28 رابطه اعتماد به رسانه های ورزشی و اثرگذاری آنها در بین دختران دانشجوی ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
29 رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
30 رابطه بین سبک رهبری مدیران و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
31 رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
32 رابطه مهارت های کلامی با اثربخشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
33 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
34 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های ارتباطی هفت گانه قاسمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
35 مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه ورزش و جوانان(شبکه 3) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
36 مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
37 مقایسه نگرش و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه های شهر کرج به فعالیت های حرکتی و ورزشی بعد از گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی (1) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
38 نقش رسانه های جمعی در توسعسه ورزش قهرمانی و ارائه الگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
39 نقش نحوه گذراندن اوقات فزاغت دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان در تحصیلات و روابط اجتماعی آنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی