محمد شریعتی

 محمد شریعتی استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

محمد شریعتی

Mohammad Shariati

استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 School girls and childbearing motives: A randomized clinical trial through hidden curriculum (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 17، شماره: 12
2 Using illocutionary force types as tools for explicitation in translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی تأثیر استفاده از بیماران مجازی در آموزش جراحی دانشجویان پزشکی: یک مطالعه مداخله ای تصادفی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
4 توزیع قطر مردمک و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد 40 تا 64 سال شهر شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 1
5 طراحی و به کارگیری شاخص های تخصیص منابع مالی آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی: کاربرد نظریه ( کارفرما – مجری) در مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
6 محاسبه هزینه تمام شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An introduction to clinical and diagnostic genetic management of neuromuscular disorders (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
2 Impact of couples’ life skills on successful marriage: A qualitative study (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
3 The Influence of Social Constructivism on Translation Trainees in an Academic Situation (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 The Relationship Between Iranian EFL Learners’ Critical Thinking and Metacognitive Reading Strategies (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
5 بحران آب و تاثیر خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 بررسی اپیدمیولوژی توصیفی و میزان های مرگ تطبیق شده شهرستان های تهران، اسلامشهر و ری طی سال 1394 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
7 بررسی رابطه بین استعداد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه با در نظر گرفتن تاثیر آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
8 پاکسازی آب دریا و غنی سازی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
9 درک و شناخت نیازهای زوجین عامل موثر در موفقیت ازدواج: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
10 دیدگاه مادران در خصوص آموزش جنسی دختران نوجوان (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)