دکتر محمود بی جن خان

دکتر محمود بی جن خان استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

دکتر محمود بی جن خان

Dr. Mahmoud Bi Jan Khan

استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی ماهیت صوت شناختی واکه‎های فارسی در هجا های CVگفتار اظهاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
3 پیرامون واج شناسی فعل درکردی: نگاه بهینگی به تنوع گویشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
4 تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واجشناسی نوایی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 31
5 توصیف فضای درک واکه در زبان فارسی معیار (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 2
6 درک زمان شروع واک (وی اتی) در انسدادهای آغازین فارسی معیار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
7 دیر کرد قله هجا در ساخت نوایی واژه بست های زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 5
8 شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
9 عمق خط فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 1
10 فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی آذربایجانی بر پایه نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
11 کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعه حوزه مقصد خشم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 1
12 نقدی بر تمایز مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 4
13 واج شناسی وقف در قرآن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
14 همنوایی در ترکی آذربایجانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی گفتار پیوسته فارسی بر مبنای مدل سازی وقایع گسسته صوتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 بررسی ویژگی های آکوستیکی کودکان دارای سندرم داون 3 الی 8 ساله در شهر اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
3 تکیه واژگانی در زبان فارسی : از نظریه واج شناسی نوایی تا بهینگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
4 خط و زبان فارسی در فضای مجازی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی
5 شناسایی محل کسره اضافه در زبان فارسی با استفاده از گرامر مستقل از متن احتمالاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 مدلسازی گونه های تلفظی کلمات در سیستم بازشناسی اتوماتیک گفتار پیوسته فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش