دکتر محمود بی جن خان

دکتر محمود بی جن خان استاد، دانشگاه تهران

دکتر محمود بی جن خان

Dr. Mahmood Bijankhan

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی ماهیت صوت شناختی واکه‎های فارسی در هجا های CVگفتار اظهاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
3 پیرامون واج شناسی فعل درکردی: نگاه بهینگی به تنوع گویشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
4 تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واجشناسی نوایی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 31
5 توصیف فضای درک واکه در زبان فارسی معیار (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 2
6 درک زمان شروع واک (وی اتی) در انسدادهای آغازین فارسی معیار (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 2
7 دیر کرد قله هجا در ساخت نوایی واژه بست های زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 5
8 شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
9 عمق خط فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 1
10 فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی آذربایجانی بر پایه نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 2
11 کاربست رویکرد پیکره بنیاد تحلیل الگوی استعاری در زبان فارسی: مطالعه حوزه مقصد خشم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 1
12 نقدی بر تمایز مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 8، شماره: 4
13 واج شناسی وقف در قرآن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 6
14 همنوایی در ترکی آذربایجانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی گفتار پیوسته فارسی بر مبنای مدل سازی وقایع گسسته صوتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 بررسی ویژگی های آکوستیکی کودکان دارای سندرم داون 3 الی 8 ساله در شهر اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران
3 تکیه واژگانی در زبان فارسی : از نظریه واج شناسی نوایی تا بهینگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
4 خط و زبان فارسی در فضای مجازی (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی
5 شناسایی محل کسره اضافه در زبان فارسی با استفاده از گرامر مستقل از متن احتمالاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 مدلسازی گونه های تلفظی کلمات در سیستم بازشناسی اتوماتیک گفتار پیوسته فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش