دکتر محمدرضا دهشیری

دکتر محمدرضا دهشیری استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران

دکتر محمدرضا دهشیری

Dr. Mohammad Reza Dehshiri

استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات بحران یمن (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 3
2 اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
3 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری مذهبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 12
4 از شرق شناسی تا مطالعات پسا استعماری رویکردی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
5 الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران های بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
6 الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی در نظام تک چندقطبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 3
7 الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه در نظام تک-چندقطبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 28
8 امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ایران و غرب در عصر جهانی‌شدن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
9 انقلاب اسلامی ایران از منظر منافع منطقه ای آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 6
10 انقلاب اسلامی و جهانی شدن؛ از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 14
11 انقلاب خاموش رضوی؛ فرایندها و سازوکارها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 18
12 Comparative Analysis of UNESCO’s Approach and Performance towards the Cultural Heritage of Syria and Iraq (2003-2016) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد دوره: 2، شماره: 1
13 Human Rights Diplomacy: Case Study of Brazil (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 1
14 Pakistan Extremist Groups’ Security Threats against Islamic Revolution (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
15 The Impact of Islamic Awakening on International Relations (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 1
16 The Position of Superstition and Anti-Superstition in Iran’s Political Thought with an Emphasis on the Qajar Era (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 23
17 بحران آب در خاورمیانه(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 11
18 بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی تاثیر سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی(۱۹۹۰-۲۰۱۷) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 28
20 بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 3
21 بررسی نقش استعمار در شکل گیری گروه بوکوحرام از منظر نظریه محرومیت نسبی تدرابرت گر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 4
22 بررسی نقش عوامل زمینه ای بر اهمیت به توسعه ی گردشگری بین المللی (مطالعه ی موردی: نگرش مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 8
23 بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم رخدادی واژگان حوزه دیپلماسی دیجیتال در پایگاه Web of Science (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
24 بررسی وضعیت و جایگاه مساله فلسطین در عادی سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 1
25 بیداری اسلامی و شکل گیری هندسه جدید خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 4
26 بین المللی شدن دانشگاه ها و تاثیر آن بر دیپلماسی علمی (بررسی موردی دانشگاه امام صادق علیه السلام (۱۳۹۵ - ۱۳۶۱)) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 45
27 پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 3
28 تاثیر ایده خوداتکایی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
29 تاثیر جهانی شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 1
30 تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (۲۰۰۳-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 3
31 تبیین تاثیر نئوعثمانی گرایی بر تغییر ماهیت روابط ترکیه وعربستان از همکاری به منازعه دربحران سوریه (۲۰۱۹-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 47
32 تبیین روابط ترکیه، قطر و عربستان سعودی از دیدگاه سازه انگاری اجتماعی از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ (با تاملی بر نقش رسانه ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 7، شماره: 1
33 تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 14، شماره: 3
34 تحول مفهوم قدرت و تأثیر آن بر سیاست منطقه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
35 تشدید واگرایی آمریکا و چین در عصر پسا کرونا و دلالت های آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 33
36 جایگاه بین المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 13، شماره: 3
37 جایگاه زنجیره ارزش بین المللی در رقابت هژمونیک چین و آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 4، شماره: 2
38 جایگاه غیرامنیتی سازی در روابط کره جنوبی و جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 3
39 جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند: مطالعه موردی دوره نخست وزیری نارندرا مودی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 4
40 جایگاه مطالعات افراطی گری در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه صلح پژوهی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
41 جنبش جلیقه زردها در فرانسه؛ زمینه ها، روندها، پیامدها و پیشنهادهای رسانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 4، شماره: 4
42 جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران بررسی پیمایشی از منظردانشجویان گروه علوم انسانی و فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
43 داعش و جهانی شدن (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 6، شماره: 1
44 دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
45 دیپلماسی فرهنگی ترکیه در عراق با رویکرد نوعثمانی گری و ناسیونالیسم ترکی (۲۰۰۳ – ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 51
46 دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 8
47 راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 10، شماره: 39
48 راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 11، شماره: 40
49 راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
50 رسانه و فرهنگ سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 8
51 رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تحولات کشورهای خاورمیانه پس از ۲۰۱۱ (مطالعه موردی بحرین و سوریه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
52 رویکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
53 رویکردهای دیپلماسی فرهنگی ایران در عراق پس از سقوط صدام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 1
54 ریشه یابی دلایل مقابله عراق با انزوای عربی سوریه (۲۰۱۱-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 50
55 ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 8، شماره: 1
56 سازه انگاری و منطق تعارض جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 33
57 سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 4
58 سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام بعد از خروج ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
59 سناریوهای نظم منطقه ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 48
60 سیاست خارجی ایالات متحده در قبال مصر پس از کودتای السیسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 14
61 سیاست خارجی تهاجمی بوش و موازنه مجدد اوباما در منطقه آسیای شرقی؛ تفاوت تاکتیکی یا تشایه راهبردی؟ (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 42
62 سیاست خارجی و امنیتی دونالد ترامپ در منطقه ایندوپاسیفیک و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 13، شماره: 47
63 سیاست های امنیت انرژی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 3
64 عادی سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 4
65 عوامل همگرایی و واگرایی در روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا (۲۰۲۰-۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش تفسیر سیاسی دوره: 2، شماره: 4
66 فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه ای(۲۰۱۹-۲۰۰۳) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 41
67 ماهیت حقوقی- سیاسی خروج آمریکا از برجام(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 9
68 مخالفت حزب آزادی اتریش با کشور ترکیه (۲۰۱۶ -۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 2، شماره: 6
69 مطالعه تطبیقی امنیت خلیج فارس از منظر عراق و عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 4
70 مقاله پژوهشی:تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
71 مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
72 مناسبات جریان های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 21
73 مولفه های الگوی سیاست خارجی تمدن ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 4، شماره: 2
74 نسبت عملگرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران؛ رویکردی راهبردی یا تاکتیکی؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 9، شماره: 32
75 نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 6
76 نقش و جایگاه آموزش عالی در دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده آمریکا: با تاکید بر عملکرد آن در قبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 36
77 واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
78 واکاوی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال دولت حسن روحانی از منظر تحلیل گفتمانی لاکلا و موف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 50
79 هرمنوتیک انتقادی؛ امکان سنجی حصول توافق بر روی مفاهیم و ارزش های متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 4
80 هیجان و نقش آن در انتخاب سیاسی، با مروری بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ایده وحدت اسلامی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
2 اقدامات سازمان های بین المللی و منطقه ای در تقسیم بندی جرایم رایانه ای و اینترنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
3 The Universal Message of Seyyed Jamal-ed-Din Assadabadi, a Reformist from West Asia (دریافت مقاله) همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی
4 بررسی محاسن و معایب طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
5 بررسی و تحلیل عملیات متقابل سایبری از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
6 بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
7 پول شویی الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
8 تاثیر تعاملات پلیس ایران و عراق بر توسعه گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
9 تربیت شهروند مطلوب در بستر نهاد خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
10 تروریسم سایبری با رویکرد پیشگیری وضعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
11 دیپلماسی انرژی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد
12 سیاست بی طرفی ایران در دوران معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش تاریخ
13 شبکه ای شدن ارتباطات و تاثیر آن بر تحولات سیاسی امنیتی کشورهای عربی خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
14 شناسایی عوامل موثر فرهنگی بر کیفیت مذاکرات اقتصادی بین المللی در دیپلماسی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های ۱۴۰۰-۱۴۰۴)
15 ظرفیت های دیپلماسی شهری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
16 ملزومات تمدن و تمدن نوین اسلامی در هستی شناسی امامین انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب