دکتر منصور جم زاد

دکتر منصور جم زاد Sharif University of Technology

دکتر منصور جم زاد

Dr. Mansour Jamzad

Sharif University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آستانه یابی محلی در تصاویر متنی دارای نورپردازی غیر یکنواخت بر اساس تجزیه موجک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
2 آشکارسازی هیجانات چهره با استفاده از چهره های ویژه و ماشین های بردار پشتیبان فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 استفاده از شبکههای عصبی تئوری تشدید طبیقی در جداسازی نوشتار از تصاویر رنگی با پسزمینههای فانتزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
5 استفاده از ویژگی پیچیدگی تصویر 1 در بازیابی تصویر براساس محتوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
6 افزایش کارایی الگوریتم های تشخیص لبه از طریق برقراری روابط پشتیبانی بین لبه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
7 تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعهبندی بافت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 حذف نویز ضربه ای تصویر به کمک یک روش عصبی فازی خود انطباق و خودسازمانده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
10 فشرده سازی تطبیقی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 فیلتر تطبیقی ترکیبی قله - دره، کمینه - بیشینه و میانه برای حذف نویز نقطه ای با حفظ جزئیات تصویر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
12 کاهش خطا در آشکارسازی سریع چهره در تصاویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 نظارت بر ترافیک با کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
14 یادگیری پویانمایی چهره برای گفتار فارسی براساس ردیابی سه بعدی چهره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 یک روش مبتنی بر پردازش تصویر برای اندازه گیری پارامتر ترافیکی تعداد خودروها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر