دکتر کورش صالحی

دکتر کورش صالحی

دکتر کورش صالحی

Dr. kurosh salehi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از «تاریخ سیاسی» تا «سیاست تاریخ»: بررسی انتقادی بازنمایی تاریخ تحولات ایران دوره آل بویه در کتابهای درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 28
2 برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت های اعراب به هند و سند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی روابط خارجی شروانشاهان دربندی (سلاله دوم ۹۴۵ -۷۸۰ ه.ق/ ۱۵۳۸- ۱۳۷۸ م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 2
4 جایگاه بوداییان در ساختار حکومت ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 1
5 جایگاه خوارزم در جغرافیای اقتصادی جهان اسلام (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
6 دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 11
7 سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 6
8 کاربست نظریه شکاف و گریز اجتماعی در جامعه ایرانی قرن اول هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
9 نام های علم در ترجمه متون تاریخی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 11، شماره: 23
10 نقش زمان و مکان در اثرپذیری دهقانان از فتوح اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 4
11 نقش نیروهای واگرا در اضمحلال ساختار حکومت از زوال ساسانیان تا برآمدن نهضت خراسانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وتحلیل جایگاه مناسبات قومی درشهرهای مرزی به عنوان یک مؤلفه در هویت ملی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
2 نقش مبانی همگرایانه ی اسلامی در تولد جغرافیا نگاری مسلمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 واکاوی تسامح حضرت محمد (ص) با یهود در جامعه ی صدر اسلام و سرانجام آنها (دریافت مقاله) همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام