دکتر مجید طغیانی

دکتر مجید طغیانی دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

دکتر مجید طغیانی

Dr. Majid Toghyani

دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از برگ سبز چای و ویتامین E در جیره غذایی بر عملکرد و مدت زمان نگه داری بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
2 اثر استفاده از برگ سبز چای و ویتامین E در جیره غذایی بر عملکرد و مدت زمان نگه داری بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
3 اثر عصاره هیدروالکلی پوست ساقه دارچین بر محور هورمونی هیپوفیزی - بیضه ای موش سوری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 1
4 Effect of dietary graded levels of dried lemon (citrus aurantifulia) pulp on performance, intestinal morphology, and humoral immunity in broiler chickens (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
5 Effect of oyster mushroom wastes on performance, immune responses and intestinal morphology of broiler chickens (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص های تولیدی مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 5، شماره: 1
7 پاسخ جوجه خروس های مادر گوشتی به جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
8 پاسخ جوجه خروس های مادر گوشتی به جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
9 تاثیر استفاده از مقادیر افزایشی کنجاله پنبه دانه در جیره، بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
10 تاثیر استفاده از مقادیر افزایشی کنجاله پنبه دانه در جیره، بر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
11 تاثیر شدت محدودیت غذایی در سنین اولیه و افزایش تراکم مواد مغذی جیره پس از اعمال محدودیت بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
12 تاثیر شدت محدودیت غذایی در سنین اولیه و افزایش تراکم مواد مغذی جیره پس از اعمال محدودیت بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
13 تاثیر عوامل مادری بر رشد، شاخص های رشد اسکلتی و پروتئین تام سرم خون گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 4
14 تاثیر نوع عمل آوری خوراک و آنزیم فیتاز بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر درجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
15 تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری گلوتن گندم به روش نشانگر و جمع آوری کل فضولات با استفاده از سطوح مختلف جایگزینی آن در جیر ه عملی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه‌ورا در آب آشامیدنی بر فلور میکروبی روده کوچک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر سطوح مختلف ریشه کاسنی ( Chicorium intybus L. ) در مقایسه با پری بیوتیک، بر پاسخ های ایمنی و فراسنجه های بیوشیمایی سرم خون در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثرات سویه و مصرف پروبیوتیک بایوساف بربرخی فراسنجه های خونیبره های افشاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثربخشی پودر اندام هوایی خارخاسک در عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 استفاده از روش های یادگیری ماشین جهت پیش بینی میزان اسیدهای آمینه ارقام مختلف گندم ایرانی در جیره طیور (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
6 Effect of Dietary Supplementation of Artemisia Siberia Powder and Extract on Intestinal Morphology in Broiler Chicks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
7 Effect of Different Levels of Grape Pomace on Blood Serum Biochemical Parameters Broiler Chicks at 29 and 49 days of age (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
8 Effect of Different Levels of Grape Pomace on Performance Broiler Chicks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
9 EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF SUMAC (RHUS CORIARIA L.) EXTRACT ON GUT DEVELOPMENT IN BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
10 EFFECT OF EXTRACT AND POWDER OF CHAMAMILE FLOWER (MATRICARIA CHAMOMILLA) ON IMMUNE RESPONSES IN BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
11 EFFECT OF SEQUENTIAL INTERMITTENT WHITE, GREEN AND BLUE LIGHTS ON PERFORMANCE OF BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
12 EFFECT OF TYPE AND SELECTIVE FEEDING OF FIBER ON GUT MORPHOLOGY IN BROILER CHICKENS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
13 EFFECTS OF GRADED LEVELS OF DIETARY WHEAT GLUTEN AND LYSINE CONCENTRATION ON PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
14 THE EFFECT OF DIFFERENT INCREMENTAL LEVELS OF RAPESEED MEAL AND ORGANIC ACIDS ON THYROID HORMONES IN BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
15 THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF DIETARY SEED AND EXTRACT OF HARMEL (PEGANUM HARMALA) ON TOTAL PERFORMANCE AND IMMUNOLOGICAL RESPONSES OF BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
16 THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF PHYTASE ENZYME AND ORGANIC ACID ON JEJUNAL AND ILEAL MORPHOLOGY OF BROILERS FED LOW PHOSPHOROUS DIETS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
17 THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF PHYTASE ENZYME AND ORGANIC ACID ON PERFORMANCE AND CARCASS CARACTERSTICS OF BROILERS FED LOW PHOSPHOROUS DIETS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
18 THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF VINASSE ON GUT DEVELOPMENT IN BROILER CHICKS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
19 THE EFFECT OF METHIONINE, THREONINE AND ARGININE LEVELS IN LOW CRUDE PROTEIN DIET ON BROILER PERFORMANCE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
20 USING THE METHOD OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS TO REDUCE VARIABLES AND ACCESS TO AMINO ACID EQUATIONS OF IRANIAN WHEAT VARIETIES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
21 بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف جیره ای دانه گلپر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم خون و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 بررسی تاثیر افزودن سلنیوم آلی و معدنی بر تغییرات آنزیمهای کبدی تحت شرایط تنش گرمایی در جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
23 بررسی تاثیز تغذیه ای عصاره ریشه ختمی بر وزن اندام های داخلی و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
24 بررسی تغییرات غلظت آنزیم های کبدی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره ریشه ختمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 بررسی مصرف خوراک روزانه جوجه های گوشتی با استفاده از مدل سازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 تاثیر استفاده ازپروبیوتیک بایوساف برعملکرد بره های درحال رشد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 تاثیر استفاده ازکمپلکس هیدروکسی آپاتیت میکروکریستالین MCHA درجیره برعملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 تاثیر افزودن سطوح مختلف زردچوبه و زنجبیل در جیره بر پاسخ های ایمنی و آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 تاثیر اندازه قطعات خوراک و تغذیه مرطوب بر برخی پاسخ های ایمنی و مرفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 تاثیر اندازه قطعات گندم و تغذیه مرطوب بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 تاثیر اندازه قطعات گندم، مولتی آنزیم و تغذیه مرطوب بر برخی پاسخ های ایمنی و اندام های لمفوئیدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
32 تاثیر رنگ و شکل خوراک در تغذیه انتخابی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
33 تاثیر سطوح افزایشی تفاله سیب با و بدون آنزیم چندگانه بر اجزای لاشه، ریخت شناسی روده کوچک و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
34 تاثیر سطوح افزایشی تفاله سیب با و بدون آنزیم چندگانه بر پاسخ های ایمنی و فعالیت تام آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 تاثیر سطوح افزایشی تفاله سیب با و بدون آنزیم چندگانه بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
36 تاثیر سطوح افزایشی تفاله سیب با و بدون آنزیم چندگانه بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 تاثیر سطوح افزایشی کنجاله کنجد به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
38 تاثیر سطوح مختلف آب پنیر ترش و آب پنیر کم لاکتوز بر برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
39 تاثیر سطوح مختلف آب پنیر ترش و آب پنیر کم لاکتوز بر برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
40 تاثیر سطوح مختلف پودر گل ختمی ( Althaea officinalis ) بر پاسخ های ایمنی همورال و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
41 تاثیر سطوح مختلف دانه گلپردرجیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 تاثیر سطوح مختلف ویناس بر مورفولوژی روده و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
43 تاثیر مصرف پروبیوتیک پروتکسین بر فاکتورهای عملکردی بره های افشاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
44 تاثیر نسبت های مختلف دان حبه و آردی بر توسعه دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
45 تاثیر نور سفید، سبز و آبی به صورت مرحله ای متناوب بر پوشش پر و هورمون های تیروییدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
46 تاثیر نوع بستر و تراکم گله بر پوشش پر و واکنش ترس در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 تأثیر اندازه قطعات خوراک و تغذیه مرطوب بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 تأثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ صدفی بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
49 تمایز جنسی جوجه های ماده به نر با استفاده از آنتی آروماتاز فدرازول و هورمون رشد شبه انسولین یک در تخم مرغ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
50 مدل سازی تخمین میزان مصرف خوراک روزانه در سویه های مختلف جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 مقایسه اثربخشی فلاووفسفولیپول و پودر میوه زیتون تلخ به عنوان ماده ی افزودنی افزایش دهنده ی رشد در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی