محمود صفارزاده

 محمود صفارزاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمود صفارزاده

Mahmood Saffarzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره وسایل نقلیه عبوری مبتنی بر تیوری نامتقارنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 86
2 A Model for Predicting Schoolchildren Accidentsin the Vicinity of Rural Roadsbased on Geometric Design and Traffic Conditions (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
3 An Analysis of Resident and Non- Resident Air PassengerBehaviour of Origin Airport Choice (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
4 اثرسنجی پارامترهای ترافکیی و جاده ای برارزیابی حوادث ریزشی محورهای کوهستانی موردکاوی: محورکرج ـ چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
5 ارائه مدل فنی ـ اقتصادی انتخاب قطارسریع بین شهری درایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
6 ارائه مدل قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای با رویکرد توسعه پارکینگهای غیرحاشیهای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
7 ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه درسطح پروژه به روش تحلیلی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
8 ارایه الگوی نوین درمدیریت عملیاتی باندهای پروازی جهت ارتقاء ظرفیت بخش هوایی فرودگاه درفرودگاه های چندبانده (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
9 ارایه الگویی برای طراحی شبکه مسیرهای دوچرخه سواری: مطالعه موردی شهرقم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
10 ارایه مدل ارزیابی فنی ـ اقتصادی احداث وبهره برداری ازآزادراه ها وبزرگراهها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
11 ارایه مدل برنامه ریزی زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیتهای ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
12 ارایه مدل نگهداری و بهسازی شبکه راه های اصلی با به کارگیری تحلیل هزینه چرخه عمر- مطالعه موردی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
13 ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
14 ارایه و توسعه مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه (مطالعه موردی: مهرآباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
15 ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده CNG درناوگان اتوبوسرانی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
16 ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک :مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
17 ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
18 استفاده از مدل های اقتصا دسنجی فضایی در پیش بینی نرخ تصادفات راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
19 استفاده ازروش بیز دربرآورد مخاطره مناطق درمحورهای همسان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
20 الگوی فرآیندی معماری منطقه ی سیستم های هوشمند حمل ونقل موردکاوی: محور کرج ـ چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
21 امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدارمحله محور نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
22 Car Use Behavioral Study for Commuting Trips: Parents’ Work Trips and Children’s School Trips (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
23 Modeling Driver’s Hazard Perception using Driver s Personality Characteristics (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی تصادفات عابران پیاده در ایران و ارایه راه کارهای بهبود ایمنی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 25، شماره: 69
25 برنامه ریزی پرواز بااستفاده ازروشهای بهینه یابی جستجویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
26 تاثیر دوربین های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 3
27 تاثیرناهمواری روسازی وروشنایی برسرعت جریان آزاددرآزادراه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
28 تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
29 تحلیلی سلسله مراتبی از نقش هم زمان پارکینگ و فودکورت در سفر به مراکز تجاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
30 تخمین رفتار تعقیب خودرو با استفاده از مبانی معادلات دیفرانسیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
31 تع یین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
32 تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
33 تعیین کریدوراولیه شریانهای حمل ونقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری ومناطق ممنوعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
34 روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
35 روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
36 روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
37 زمان بندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه و حد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
38 ساخت و پرداخت مدل های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان درسفرهای دانشگاهی، به تفکیک هدف سفر: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
39 شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده (قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
40 شناسایی معیارهای موثردراولویت بندی مقاطع تصادف خیزومیزان اهمیت هریک ازآنها براساس روشهای تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
41 طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 73
42 مدل پیش بینی تصادفات درقوسهای واقع درراه های دوخطه برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
43 مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
44 مدل تعیین حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر مبتنی بر حجم اطلاعات مندرج بر روی تابلو (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
45 مدل مکا نیابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
46 مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
47 مدیریت بهینه تراکم ترافیک با اخذ هوشمند عوارض از معابر درون شهری (پل طبقاتی صدر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 1، شماره: 1
48 معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
49 مکانیابی دوربینهای ورودی محدوده زوج و فرد با رویکردپوشش بیشینه تخلفات (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یکسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
2 آینده مدیریت و کنترل ترافیک :معرفی شبکه اقتضائی بین خودرویی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 ائتلاف در خطوط کشتیرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
4 اثر سنجی جانمایی کاربری های ناسازگار بر تاخیرات وارد بر شبکه معابر شهری به کمک نرم افزارAIMSUN نمونه موردی محور احمد آباد مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 اثر سنجیاحداث پارکینگهای طبقاتیبر شاخصهای ترافیکی معابر شهری (مطالعه موردی: محدوده زعفرانیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 اثرات زیست محیطی پوششهای بدنه سازه های دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
7 اثرسنجی جان پناه های ترافیکی عابرپیاده شهر تهران با رویکرد ایمنی عابرپیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 ارائه الگوی ارتباطات معماری ITS مدیریت بحران به منظور مدیریت عملیات امداد و نجات در راه های برون شهری کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
10 ارائه الگوی بهینه سازی فرآیند ساماندهی و رفع نقاط و مقاطع پرحادثه (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
11 ارائه الگوی ریاضی جهت طراحی گاردریلهای انعطا ف پذیر در بزرگراهها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 ارائه الگوی فرآیندی تعیین نیازهای کاربران در راه های برون شهری کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 ارائه راهکارهای مدیریتی برای بهبود وضعیت موجود فرودگاه مهرآباد با استفاده از نتایج حاصل از نرم‌افزار NEF (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 ارائه روشی جهت تعیین مقادیر محدودیتهای مناسب سرعت در راهها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
15 ارائه شاخص پیش بینی تصادفات به منظور شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
16 ارائه متدولوژی مناسب به منظور احداث پل های عابر پیاده در معابر شهری با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 ارائه مدل الویت بندی معابر جهت درج بر روی تابلوهای هدایت مسیر (مطالعه موردی : بزرگراه ولیعصر ساری) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 ارائه مدل اولویت بندی معابر شهری جهت طرح های آرام سازی ترافیک (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 ارائه مدل برآورد تقاضای حمل و نقل هوایی بین المللی عبوری از ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
20 ارائه مدل بهینه سازی الگوی انتخاب اقدامات اصلاحی وصرف بهینه منابع مطالعه موردی: محور خرم آباد - الشتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 ارائه مدل پتانسیل خطر قطعات راههای دوخطه برونشهری با رویکرد پیشگیرانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
22 ارائه مدل پیش بینی ریسک تصادفات در جاده های دوخطه برون شهری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 ارائه مدل جهت عوارض مصرف سوخت در کلان شهرها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
24 ارائه مدل مسیریابی معابر غیر همسطح در شبکه های شهری: زمان سفر،زمان تأخیر و چگالی در شبکه معابر شهر(مطالعه موردی: معابر شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 ارائه مدل مکانیابی نصب دوربین های کنترل سرعت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: رینگ سوم شهر همدان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 ارائه مدلهای بررسی رفتار تغییر مسیر رانندگان در مواجهه با اطلاع رسانی لحظه ای تابلوهای پیام متغیر (VMS) در بزرگراه های شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 ارائه مدلی جهت تخصیص ناوگان به شبکه حمل و نقل سریع السیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
28 ارائه مدلی جهت سنجش ریسک تصادف قطعات پر تصادف و مقایسه آن با شاخص تصادفات (مورد مطالعه: محور همدان به ملایر ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 ارائة الگویی برای برنامهریزی اجرای تسهیلات و تجهیزات آرامسازی ترافیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
30 ارایه استانداردهای بکارگیری تابلوهای پیام متغیر خبری (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
31 ارایه الگوی ارتباطات بین پایانه ها و زیرسیستمها جهت بکارگیری سیستمهای هوشمند محافظتی در زیرساختهای جادهای کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
32 ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 ارایه مدل اولویت بندی اقدامات اجرایی جهت افزایش ایمنی موتورسواران درتهران برمبنای دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
34 ارایه مدل پیش بینی زمان قرایت تابلوهای راهنمای مسیر با محوریت متغیرهای تعداد کلمات و تعداد نقوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 ارایه مدل قیمت گذاری پارکینگهای حاشیه ای با رویکرد توسعه پارکینگهای طبقاتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
36 ارایه مدلی بهینه برای انتخاب بهترین نوع هواپیما در مسیرهای با برد پروازی بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
37 ارایه مدلی بهینه برای انتخاب بهترین نوع هواپیما مسیرهای با برد پروازی بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
38 ارایه یک مدل چندمعیاره به منظور مکانیابی پایانه های مسافری برونشهری در کشور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 ارتقاء مدیریت ایمنی راه‌ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی (مدل خطا فضایی) مطالعه موردی آزاد راه زنجان - قزوین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 ارزیابی اثرسنجی دوربرگردان به عنوان جایگزین برای گردش به چپ مستقیم مطالعه موردی تقاطع شریعتی - بلوارصبا - پل رومی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
41 ارزیابی ایمنی آزادراه با استفاده از شاخص های سرفاصله زمانی و زمان تا تصادف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 ارزیابی تخلفات سرعت در محدوده ی دوربین های کنترل سرعت در راه های برون شهری (مطالعه موردی آزادراه قزوین- رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک در مشاورین و پیمانکاران بخش راه و ترابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
44 ارزیابی ظرفیت میدان و تقاطع چراغدار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 ارزیابی عددی ریسک تصادفات و ارائه مدل آن در جاده های برون شهری (مطالعه موردی: مسیر جهرم- لار) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
46 ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌ هواپیمایی کشور با رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 ارزیابی مدل های پیشبینی تصادفات در راههای درون شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
48 ارزیابی مقایسه ای شبیه ساز رانندگی و آزمون درک خطر بر اساس تصاویر کامپیوتر جهت آموزش رانندگی در کشور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 ارزیابی و ارائه راهکار عملی جهت تعیین تاخیرات تقاطع های بدون چراغ در شهرهای بزرگ بارویکرد توسعه پایدار بر مبنای HCM (مطالعه موردی کلانشهرتهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
50 اعتبارسنجی یک نمونه آزمون پویای درک خطر رانندگی بومی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
51 الگوریتم تصمیم گیری در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چراغدار و بالعکس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 الگوریتم تصمیم گیری در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چراغدار و بالعکس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 الگوریتم زمانبندی بهینه چراغهای راهنمایی در تقاطع های شهر تهران جهت کاهش مصرف سوخت (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
54 الگوی رتبه بندی نقاط حادثه خیز مسیر برونشهری با استفاده از ممیزی ایمنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 الگوی ریاضی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
56 امکان سنجی اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین محله شهرک قدس منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 امکان سنجی و طراحی مسیرهای ویژه موتورسیکلت درشهریزد و ارزیابی وضعیت معابربعد از ایجادخطوط ویژه با نرم افزار TransCAD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
58 انتخاب حمل و نقل عمومی مناسب برای یک کریدور شهری از دیدگاه اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
59 انتخاب سامانه حمل ونقل عمومی مناسب برای دسترسی به فرودگاه بین المللی گرگان با استفده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
60 اولویت بندی دورههای آموزش موتورسواران کشور برای بکارگیری شبیهساز موتورسیکلت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 اولویت بندی سرفصل های آموزشی دوره مهارت های حرفه ای رانندگان وسایل نقلیه سنگین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب گزینه های تقاطعات غیرهمسطح شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
63 اولویت بندی قطعات روسازی شبکه شهری در فعالیتهای نگهداری و بهسازی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHPفازی TOPSIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 اولویت بندی نقاط حادثه خیز شهری با بکارگیری روش های تحلیل خطی و آماری کلاسیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
65 برآورد تعداد مسافران قطار سریع بین شهری در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 برآورد زمان تاخیر و طول صف وسائل نقلیه ناشی از عملیات اجرایی در راهها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
67 برتری میدان بر تقاطع چراغدار در احجام ترافیکی کم تا متوسط مطالعه موردی تقاطعات استاد معین دامپزشکی و پاسداران لواسانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
68 بررسی ارتباط ویژگی های فردی با درک خطر رانندگان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 بررسی پارامترهای موثر در تعیین نوع طرح های قیمت گذاری تراکم در معابر شهری با هدف کاهش ترافیک و آلودگی هوا و صدا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
70 بررسی پارامترهای موثردرتعیین نوع طرح های قیمت گذاری تراکم درمعابر شهری باهدف کاهش ترافیک و آلودگی هواوصدا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
71 بررسی تاثیر محوطه های کارگاهی در آزادراه بر ظرفیت و زمان تاخیر با استفاده از شبیه سازی ترافیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی تاثیر نقوش جایگزین کلمات در تابلوهای راهنمای مسیر بر قابلیت خوانایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
73 بررسی تغییرات سرفاصله زمانی در لحظه تغییر باند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
74 بررسی راهکارهای مناسب جهت افزایش ظرفیت گلوگاههای ریلی کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
75 بررسی ریسک فاکتورهای تصادفات موتور سیکلت‌ها در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
76 بررسی علل تنزل عملکرد شبکه حمل و نقل شهری پس از وقوع زلزله و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
77 بررسی عوامل موثردرتصادفات اتوبوسهای برون شهری بااستفاده ازمدل لوجیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
78 بررسی کاربرد سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت تاثیر شرایط جوی مسیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
79 بررسی کاربردهای حمل و نقل هوشمند برای ایمن سازی معابر پیاده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
80 بررسی ملزومات طراحی میدان مدرن و امکان سنجی اصلاح طرح هندسی میادین موجود مطالعه موردی میدان محلاتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
81 بررسی میزان تأثیر صحت آمار تصادفات جاده ای در انتخاب و اولویت بندی اقدامات اصلاحی (مطالعه موردی: محور خرم آباد- بروجرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
82 بررسی میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی به کمک تابع احتمال خطر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
83 بررسی نقش عامل راه و محیط اطراف درتصادفات راه های برون شهری مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
84 بررسی و ارزیابی فاکتورهای موثر در انتخاب طرح های قیمت گذاری تراکم در معابر شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
85 بررسی و ارزیابی کارایی سیستم های هوشمند دراجرای طرح های قیمت گذاری تراکم در معابر شهری براساس مطالعات جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
86 بررسی و ارزیابی واکنش های عمومی به طرح های قیمت گذاری تراکم (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
87 بررسی و تحلیل قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر خروجی در شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
88 بررسی واکنش های عمومی به طرح های قیمت گذاری تراکم بر اساس مطالعات جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
89 بکارگیری بهینه سازی ازدحام ذرات در زمانبندی حرکت قطارها با محدودیتقطارهای با برنامه ریزی ثابت و در نظر گیری تلاقی زمانی تقاطعها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
90 بکارگیری روشهای تحلیل خطی با محوریت GIS به منظور پیشگیری از تصادفات ترافیکی (مطالعه موردی: شبک خیابان‌های شهر مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
91 بکارگیری نرم افزار HIDMS برای بازبینی طرح هندسی در راه های تفریحی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
92 بهره گیری از تئوری صف در تخمین اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
93 بهره گیری از روش های نوین مدیریت تقاضا در کنترل تراکم معابر درون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
94 بهینه سازی مدیریت جریان ترافیک هوایی با در نظر گرفتن ریسک های اختلال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
95 پیش بینی تصادفات ناشی از بی احتیاطی با بهره گیری از مدل رگرسیون دوجمله ای منفی مطالعه موردی: بزرگراه های برون شهری استان همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
96 پیش بینی جذب بنارد خشک از تبادلات برون مرزی با استفاده از مدلهای روندگرای خطی مورد مطالعاتی بندر خشک یزد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
97 پیش بینی سرعت عملکردی در بخشهای مستقیم راههای کوهستانی دو خطه بین شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
98 تاثیر خودروهای خودران در کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران
99 تاثیر دوربین های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی آزادراه قزوین- رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
100 تاثیر عوامل طرح هندسی منتخب بر سرعت عملکردی در بخش های مستقیم را ههای کوهستانی دوخطه بین شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
101 تاثیرات برخوردپرندگان در سوانح هوایی و روش های افزایش ایمنی پرواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
102 تأثیر تغییر خط بر جریان ترافیک و ایمنی مسیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
103 تجاریسازی و توسعه اقتصادی فرودگاهها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
104 تحقیق در عملیات، حمل و نقل مواد خطرناک؛ ضرروتها، کاربردها،راهبردهای آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
105 تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
106 تحلیل خطر پذیری پایانه ها و کریدورهای انتقال LNG و ارائه راهکارهای تعدیل نتایج خطر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایمنی در بنادر
107 تحلیل رفتار انتخاب وسیله مسافران محدوده مرکزی شهر تهران نسبت به طرحقیمت گذاری تراکم با استفاده از رویکرد رجحان بیان شده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
108 تحلیل روابط طول چرخه و ظرفیت بهینه تقاطعات فرماندهی در شرایط فوق اشباع ترافیکی (نمونه موردی: تقاطع ابوطالب- کلاهدوز شهر مشهد) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
109 تحلیل سناریوی تاثیر ظرفیت مسیر در مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی،مورد مطالعه:شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
111 تحلیل سود به هزینه احداث معابر غیر همسطح در شبکه‌های متراکم شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
112 تحلیل کشسانی تقاضای اتوبوس تندرو شهر تهران با تغییر ساختار کرایه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
113 تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان انگیزش عدم استفاده عابران از پل های غیرمکانیزه (مطالعه موردی: شهر بروجرد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
114 تصادفات منجر به فوت و برآورد نسبی اتلاف سرمایه ی ملّی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
115 تصمیم گیری حمل و نقل مواد خطرناک براساس ریسک جابجایی از طریق ریل و جاده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
116 تعیین آستانه سرفاصله زمانی جهت تشخیص موقعیتهای تعقیب خودرو، با استفاده GHR از مدل تعقیب خودرو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
117 تعیین اثر دسترسی به فرودگاهها بر توزیع ترافیک داخلی هوایی در سیستمهای دو فرودگاهی دنیا با استفاده از مدل رگرسیونی (مقایسه تطبیقی: تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
118 تعیین محل بهینه مراکز خدمات درمانی در زمان امدادرسانی با بکارگیری مسئله تخصیص مکانی HUB و حل توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
119 جایگاه شبیه سازی جریان ترافیک در سلامت شهری: ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
120 حذف حرکت گردش به چپ در تقاطع چراغدار با استفاده از دو میدان همسایه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
121 حساسیت سنجی عابران پیاده خردسال نسبت به خطرات معابر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
122 حل مدل چند هدفه مسأله فرود هواپیما بر روی یک باند فرود با رویکرد کمینه کردن همزمان زمان و هزینه، با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
123 خصوصی سازی در فرودگاهها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
124 راهکارهای کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
125 راهکارهای مؤثر جهت کارآیی مدیریت کیفیت خدمات در راستای رضایت مندی مشتریان در بخش حمل و نقل کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
126 رتبه بندی ایمنی نواحی ترافیکی بر مبنای خصوصیات جمعیتی و ترافیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
127 روش پیشگیری یا کاهش حوادث ریزشی ناشی از زلزله در جاده های کوهستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
128 روشی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل سرعت در محورهای برون شهری ( مطالعه موردی محورهای استان سمنان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
129 زمان بندی گسسته ارسال ناوگان همگانی به ایستگاه های میانی از طریق الگوریتم شاخه و کرانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
130 ساماندهی و راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
131 سنجش درک خطر رانندگان و نقش خصوصیات رانندگان در امتیاز درک خطر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
132 شناسنامه دارکردن نقاط ومقاطع پرحادثه درراستای ارزیابی اقدامات اصلاحی مطالعه موردی: استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
133 ضرورت آیندهنگری حمل ونقلی در تغییرات طرحهای توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
134 طبقه بندی فرودگاهها بر اساس کارایی و سطوح ارائه خدمات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
135 طراحی شبکه اتوبوس رانی با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
136 طراحی مدل های تحلیل عملکرد میدان های شهری چند خطه با استفاده از روش شبیه سازی AIMSUN (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
137 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پرواز ها در فرودگاه بین المللی : مطالعه ی موردی فرود گاه مهراباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
138 عملکرد و جایگاه ایمنی عابر پیاده در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
139 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی درطراحی شبکه قطارشهری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
140 کارکردها و محدودیتهای بکارگیری انواع طرحهای قیمتگذاری معابر درتهران با توجه به تجارب جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
141 کاهش آسیب های انسانی در تصادفات موتورسواران با استفاده از تجهیزات ایمنی نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
142 مدل احتمال وقوع تصادف در راه های برون شهری بر مبنای ویژگی های خطرات غیرخودرویی شامل رنگ و متحرک بودن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
143 مدل ارزیابی برآورد نوع خسارت وارده به راننده وسیله نقلیه تحت عوامل گزارشی توسط پلیس راهور (مطالعه موردی آزادراه زنجان- قزوین) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
144 مدل انتخاب محلهای مناسب برای پناهگاهها در شرایط بحران طوفان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
145 مدل انتخاب مقاطع دارای مشکل سرعت در طول راهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
146 مدل برآورد تعداد تصادفات عابرین پیاده در نواحی ترافیکی با استفاده از متغیرهای کلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
147 مدل بهینه تخصیص تجهیزات و امکانات در بنادر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
148 مدل بهینه‌سازی شبکه پروازی قطب و اقماری - مطالعه موردی: شبکه فرودگاه های داخلی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
149 مدل سازی انتخاب زمان عزیمت کاربران برای سفرهای غیرکاری در معابر شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
150 مدل مکان یابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
151 مدل یکپارچه آلودگی هوا، کاربری زمین و تقاضای حمل و نقل در مناطق شهری ابزاری برایارزیابی پروژههای حمل و نقلی و شهرسازی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
152 مدلسازی انتخاب زمان عزیمت کاربران برای سفرهای کاری درمعابرشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
153 مدلسازی حرکت در دوربرگردان با کمک مدل NaSch (مطالعه موردی دوربرگردان تقاطع استاد معین- دامپزشکی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
154 مدلسازی مسیریابی دوچرخه در شبکه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
155 مدلی برای طراحی شبکه تغذیه کننده خطوط حمل و نقل انبوه بر توسط الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
156 مدیریت انتشار تأخیرات در جدول زمانبندی حرکت قطارها پس از وقوع حوادث ریلی: توسعه مدل ریاضی و روش حل دقیق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
157 مدیریت بهینه تراکم ترافیک با اخذ هوشمند عوارض از معابر درون شهری (مطالعه موردی پل طبقاتی صدر) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
158 مروری بر تأثیر سیاستهای بیمهای بر ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
159 معرفی برنامه عملیاتی ملی ایمنی راه های کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
160 مقایسه انواع استراتژیهای سرعت در آزاد راه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
161 مقایسه تجهیزات گذرگاه هایعابر پیاده در معابر شهری جهت افزایش ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
162 مقایسة تحلیل عملکرد راههای شریانی با روشهای راهنمای ظرفیت جاده ( HCM) و سازمان حمل ونقل فلوریدا (FDOT) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
163 مکانیابی بهینه محل مدارس و موسسات آموزشی جهت کاهش ترافیک شهری تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
164 میدان مدرن به عنوان گزینة جایگزین انواع تقاطعات متداول (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
165 نیازسنجی به سیستم های هوشمند تشخیص و اعلام خطر در استانهای مختلف کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
166 وزندهی پارامترهای موثر در انتخاب سامانه ی حمل ونقل عمومی مناسب برای دسترسی به فرودگاه بین المللی ساری در شرایط تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک