دکتر خلیل پورشمسیان

دکتر خلیل پورشمسیان Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

دکتر خلیل پورشمسیان

Dr. Khalil Pourshamsian

Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.