دکتر محمد اکبری

دکتر محمد اکبری دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اکبری

Dr. Mohammad Akbari

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خستگی آسفالت با ترکیب افزودنی‌ها به مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 103
2 ارزیابی زمین آماری با شاخص کیفیت آب زیرزمینی به منظور آشامیدن (DGWQI) در آبخوان دشت بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی وضعیت پارکینگ ساکن خیابان حکیم نزاری بیرجند براساس مطالعات ترافیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 107
4 ارزیابی هزینه‎ ای مدل‎ های فرا ابتکاری مورد استفاده در طراحی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
5 Evaluation of the SINTACS-LU model capability in the analysis of aquifer vulnerability potential in semi-arid regions (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی اثر گرانش بر جابه جایی توام یک میکروجریان با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 35
7 بررسی عوامل موثر بر دقت کنتورهای آب و ارائه رویکردی مناسب جهت تعویض آن ها با استفاده از روش خوشه بندی وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
8 توسعه روش DRASTIC با در نظر گرفتن کاربری اراضی بهمنظور تحلیل پتانسیل آلودگی آبخوان مناطق نیمهخشک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
9 حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابه جایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریهای - مدل کاتانئو (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 32
10 شبیه سازی عددی تغذیه آب زیرزمینی از طریق چاه تزریق با روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارک حاشیه ای بر شاخص زمان سفر اتوبوس های درون شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
2 ارزیابی اثرات اجتماعی خشکسالی بر زندگی کشاورزان شهرستان خوسف خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 ارزیابی روسازی بتنی و پیشنهاد روسازی مناسب بر اساس شرایط محلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی سیستم حمل و نقل هایپرلوپ به عنوان یک تکنولوژی جدید و بررسی راهکارها و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
5 ارزیابی سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای با تکیه بر ویژگی های مصرف انرژی و محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 ارزیابی سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
7 ارزیابی عملکرد بتن غلتکی به منظور استفاده در روسازی راه های استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 ارزیابی فناوری های نوین راهسازی با تکیه بر جنبه های توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
9 ارزیابی مشارکت و نقشGIS در مدیریت بحران زلزله ( نمونه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
10 ارزیابی منابع آبی قنات بلذه فردوس بر اساس نیازهای آبی منطقه تحت پوشش (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
11 ارزیابی وضعیت ترافیکی و تحلیل تناسب پارکینگ اختصاصی با تکیه بر قابلیت های GIS مطالعه موردی: خیابان جمهوری بیرجند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی استان اصفهان با شاخص های SPI و DI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 استفاده از قابلیت های نرم افزاری GIS در مدیریت هدررفت شبکه آب (مطالعه موردی زون Dشهر بیرجند ) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
14 امکان سنجی و نیازسنجی بکارگیری حمل و نقل دوچرخه در شهر فردوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
15 Multiple linear regression modeling of precipitation for spatiotemporal drought assessment (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
16 بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه با در نظر گرفتن ارتفاع طبقات در ساختمان های بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
17 بررسی امکان احداث سدهای زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی سدزیرزمینی بشیران قائن در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی پارامتر BOD و COD در فاضلاب خاکستری خام و مقایسه با استانداردهای استفاده مجدد از پساب در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک
19 بررسی تاثیر انتخاب محور مناسب در کیفیت اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 بررسی تاثیر چاه تزریق بر سطح آب زیرزمینی با روش عددی بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
21 بررسی تاثیر واکس پلی اتیلن در بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی گرم در محور بیرجند-قاین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
22 بررسی جایگاه مد حمل و نقل دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 بررسی طراحی بهینه دوربرگردان ها در شریان های شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
24 بررسی عددی اثر ضخامت و مقاومت فشاری بتن بر رفتار سازه زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
25 بررسی عوامل موثردرتصادفات درون شهری مطالعه موردی شهرفردوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
26 بررسی و ارزیابی روشهای مسیریابی و ارایه بهترین روش برای سیستم جمع آوری پسماند شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی و اولویت بندی پارامترهای تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
28 بررسی و تحلیل فرکانس طبیعی و شکل مود سازه یک ماهواره مکعبی کوچک با صفحات مشبک به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
29 بررسی و مقایسه طبقه بندی کننده های مختلف سیگنال EEG جهت تشخیص بیماری پارکینسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی
30 بکارگیری روش فراابتکاری جغرافیای زیستی جهت واسنجی مدل بارش-رواناب (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
31 به کارگیری روش کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت کنترل استراتژی شهرمشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
32 پارامترهای موثر در انتخاب مواد و روش آسفالتهای حفاظتی میکروسرفیسینگ و اسلاری سیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
33 پایش میدانی و آماری خطرپذیری و ایرادات طرح هندسی راه بر اساس شاخص های فنی و اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
34 پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: آبخوان قاین) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 تاثیر سختی ارتزهای پا بر تعادل افراد مبتلا به صافی کف پا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
36 تاثیر طرح هندسی استاندارد بر کاهش تصادفات ترافیکی ( مطالعه موردی محور زاهدان -زابل) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
37 تاثیر نوع لاتکس بر رفتار آسفالت میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
38 توسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
39 حفظ محیط زیست از طریق بکارگیری آهک هیدراته کارخانه های قند در راهسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
40 روش نوین بکارگیری قابلیت های gis بهمنظور طراحی رقومی مسیردرمطالعات مرحله اول راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
41 شبیه سازی عددی توزیع سرعت جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 شناخت شرکت های آب و فاضلاب از منظر جایگاه بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ساختار سازمانی شرکت (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
43 شناسایی روش بهینه نشت یابی بر اساس ارزیابی روش های جستجوی نشت به صورت تحلیلی- توصیفی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
44 شناسایی مصالح ساختمانی مناسب بومی بر اساس ارزیابی اقلیم و محیط زیست مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
45 طراحی و مطالعه شناخت، نیازسنجی و مدل سازی سامانه جامع GIS آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
46 علل آلودگی آب و راهکارهای مقابله با آن در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 کاربرد Web GIS و روش های پیاده سازی آن در علوم و مهندسی (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
48 کاربرد مدل های عددی و ریاضی در آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
49 مدل سازی شاخص ایمنی جاده های برون شهری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
50 مدل سازی و مدیریت آبهای حاصل از بارندگی های شدید با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی و سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
51 مدیریت منابع آب به منظور توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
52 مقایسه تحلیلی-توصیفی روش های ارزیابی آسیب پذیری منابع آبی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
53 نقش قنات بلده فردوس در معماری و شهرسازی باغشهر اسلامیه (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
54 هم پیمایی راهکار کاهش معضلات ترافیک شهری، بررسی موردی کاربرد این شیوه بر کاهش ایرادات پوشش مسیر سرویس های دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی