دکتر محمد شکرچی زاده

دکتر محمد شکرچی زاده استاد تمام دانشگاه تهران- ریاست مرکز تحقیقات راه و ساختمان

دکتر محمد شکرچی زاده

Dr. Mohammad Shekarchi zadeh

استاد تمام دانشگاه تهران- ریاست مرکز تحقیقات راه و ساختمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بلندمدت نفوذپذیری یون کلرید در آزمونههای اوی متاکایولن در شرایط رویارویی پاشش در جزیره قشم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
2 اثر استایرن اکریلات روی مشخصات مکانیکی ملات های ترمیمی و مقایسه شرایط عمل آوری (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق توانمند (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی اثرمشخصات سنگدانه ها درخواص بتن غلتکی مورداستفاده درروسازی راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی خواص انتقال در بتن های توانمند حاوی پوزولان متاکائولن در مقایسه با میکروسیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
6 بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
7 بررسی خوردگی در آزمونه های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
8 توسعه مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامههای مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشهای بتن خودتراکم و تفسیر نتایج به دست آمده در برآورد پایداری بتن تازه (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
2 آینده آموزش مهندسی بتن و سیمان با نگرش به محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
3 اثر استایرن اکریلات روی مشخصات مکانیکی ملات های ترمیمی و مقایسه شرایط عمل آوری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
4 اثر عمل آوری داخلی بر جمع شدگی و مقاومت فشاری ملات با استفاده از سنگدانه های سبک زئولیت و لیکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
5 اثرات جایگزینی میکروسیلیس و مقدار آب به سیمان در نفوذ یون کلراید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
6 اثرات درازمدت پوشش سطحی بر نفوذ کلراید در بتن در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
7 اثرات درازمدت عمل اوری بر نفوذ کلراید در بتن در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
8 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت اساس و زیراساس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
10 ارزیابی پایایی سازه های بتنی یک مجتمع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
11 ارزیابی خرابی ها در سازه های بتنی تصفیه خانه های کشور- مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
12 ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
13 ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها درسیمان و بتن - بخش دوم: جذب سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
14 ارزیابی عملکرد فوق روان کنندهها درسیمان و بتن- بخش اول: پتانسیل زتا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
15 امکان سنجی استفاده اززئولیت درگروت های پایه سیمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
16 انتقال نیروهای برشی از مقطع ترک در بتن خودتراکم غیر مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
17 Effect of Load Pattern on Pushover Analysis in Irregular RC Frame (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
18 بررسی آزمایشگاهی جمع شدگی بتن خودتراکم حاوی متاکائولن و دوده سیلیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
19 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق توانمند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
20 بررسی آماری و ارزیابی عوامل فنی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت بتن مورد استفاده در ساخت و سازهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
21 بررسی آهنگ انتشار یون کلر در آزمونه های بتنی سه ماهه حاوی پوزولان متاکائولن در مقایسه با میکروسیلیس در ناحیه جزر و مد، و پاشش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
22 بررسی آهنگ انتشار یون کلر در آزمونه های بتنی سه ماهه حاوی پوزولان متاکایولن در مقایسه با میکروسیلیس در ناحیه جزرومد پاشش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
23 بررسی اثر استایرن بوتادین رابر روی مشخصات ملات های ترمیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
24 بررسی اثر چرخه های جذر و مد بر نفوذ یون کلراید در بتن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
25 بررسی اثر دمای حرارت دهی بر خواص خاکستر لجن فاضلاب (SSA) و امکان سنجی استفاده از آن در مصالح بتنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
26 بررسی اثر شرایط رویارویی بر آهنگ نفوذ یون کلرید به داخل بتن در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی اثر ضریب انتقال رطوبت در بتن بر پایایی سازه های بتنی در معرض یون کلراید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
28 بررسی اثر میکروسیلیس بر کربناتاسیون سازه های بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
29 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه های بتنی حجیم (سرریز بتنی سد سیمره )با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
30 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه‌های بتنی حجیم (سرریز بتنی سد سیمره) با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی اثرات پوزولان متاکائولن بر پایایی بتن در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی ارتباط میان خصوصیات رفتار شناسی، جمع شدگی و مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی امکان استفاده از روش تفاضل محدود برای تخمین دوام سازه های بتنی حاوی دوده سیلیس در ناحیه پاشش منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 بررسی انتقال بار در درزهای عرضی روسازی های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
35 بررسی بلند مدت تاثیر پوزولان میکروسیلیس بر خوردگی میلگرد در بتن در ناحیه پاشش در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 بررسی پارامترهای موثربر سازگاری میان بتن ترمیمی وبتن اصلی در سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
37 بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اکسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب کل بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
38 بررسی تاثیر استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین سنگدانه بر بتن غلتکی روسازی راه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
40 بررسی تاثیر الیاف شیشه برروی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیر سیمانی خود تراکم (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
41 بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی (RCC) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
42 بررسی تاثیر برنامه زمانبندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی (RCC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
43 بررسی تاثیر پوزولان متاکائولن بر خوردگی سازه های بتن مسلح در شرایط محیطی جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
44 بررسی تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص رفتاری ملات تازه خودتراکم (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
45 بررسی تاثیر درصد پوزولان زیولیت و نسبت آب به سیمان روی ضریب سن بتن واقع در ناحیه جزرومدی و پاششی جزیره قشم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
46 بررسی تاثیر متاکائولن بر غلظت کلر سطحی و ضریب انتشار پذیری یون کلرید در بتن در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
47 بررسی تاثیر میکروسیلیس و روباره در مشخصات مکانیکی و مقاومت الکتریکی بتن های پر مقاومت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
48 بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در شرایط محیطی جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
49 بررسی تأثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیرکننده بر کارایی ملات حاوی زئولیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
50 بررسی تأثیر جنس مواد پودری بر خواص رئولوژی و پایداری بتن خودتراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
51 بررسی تأثیر نسبت بهکارگیری اجزای مختلف تشکیلدهنده بر خواص مکانیکی بتن بسیار توانمندVHPC) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
52 بررسی تغییرات مقاومت فشاری بتن سد کارون 4 با رویکرد آماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
53 بررسی جذب آب کوتاه مدت به عنوان یکی از عوامل تعیین رده پایایی بتن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
54 بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاکائولن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
55 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پل های راه آهن واقع در ناحیه کویری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
56 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پلهای راهآهن واقع در ناحیه کویری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
57 بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در یک سازه بتنی قدیمی در جزیره کیش (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
58 بررسی دوام ستون بتن مسلح تحت تاثیر خوردگی کلریدی واقع در جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
59 بررسی روش های تبدیل کایولن به متاکایولن و مشخصات مکانیکی و دوام بتن حاوی متاکایولن – مروری بر ادبیات فنی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
60 بررسی روشهای کاهش اثرات زیست محیطی بتن در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی ظرفیت مقاومتی به عنوان شاخص مقاومت بتن سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
62 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه اسکریا به منظور کاربرد در بتن سبکدانه سازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
63 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی ( SIFCON ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 بررسی عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر کاهش خطر پتانسیل ترک خوردگی خمیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
65 بررسی عملکرد پوزولان ها در بهبود خواص مکانیکی و پایایی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
66 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
67 بررسی مشخصات مکانیکی مقاومت الکتریکی در بتن های حاوی نانوسیلیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
68 بررسی مشخصات مکانیکی و سازه ای بتن فوق توانمند با مقادیر مختلف الیاف فولادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
69 بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
70 بررسی میزان نفوذپذیری بتن غلتکی و مقایسه آن با دیگر خصوصیات بتن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی نفوذ یون کلرید در بتن و خوردگی میلگرد ناشی از آن در بتنهای حاوی انواع پوزولان در شرایط محیطی خلیج فارس در سایت تحقیقاتی دانشگاه تهران در جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
72 بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
73 بررسی نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
74 بررسی و پیشبینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونههای بتنی با نسبتهای آب به سیمان مختلف در محیطهای دریایی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
75 بررسی و پیشبینی اثر میکروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون کلرید به آزمونههای بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
76 بررسی و مقایسه اندازه گیری یون کلراید آزاد در مخلوط های سیمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
77 بررسی و مقایسه سبکدانه‌های موجود در ایران و سایر نقاط جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
78 بررسی و مقایسه نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
79 بررسی وضعیت خوردگی میلگرد در بتن های حاوی میکروسیلیس در شرایط جزرومدی خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
80 بررسی ویژگی های مکانیکی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
81 بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستر بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
82 بهینه سازی مصرف سیمان درطرح اختلاط مخلوطهای بتنی و بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های تولیدی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
83 پیش بینی ویژگی ها و ریز ساختار بتن سخت شده به کمک آزمایشات مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
84 تاثیر استفاده از پوزولان در حرارتزایی بتن غلتکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
85 تاثیر استفاده از دوده سیلیسی و سرباره بر ابقاءپذیری بتن خودتراکم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
86 تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
87 تاثیر افزودنیهای فوق روانکننده به همراه مواد قوام آوردر خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
88 تاثیر الکترولیت های مختلف بر مقاومت الکتریکی بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
89 تاثیر جمع شدگی بر خواص مکانیکی بتن و چگونگی اصلاح این خواص بر اساس کرنش های جمع شدگی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 تاثیر چگالی تراکمی سنگدانه بر مشخصات رئولوژیکی ملات خود تراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
91 تاثیر خواص شیمیایی و فیزیکی سرباره کوره آهنگدازی در سیمان پرتلند آمیخته سرباره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
92 تاثیر مقید سازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 تاثیر نوع درز بر میزان نفوذپذیری و روش های نفوذناپذیر کردن رویه سدهای بتن غلتکی در بالادست (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
94 تاثیرکربناته شدن بتن برروی خوردگی میلگردهای فولادی در بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
95 تأثیر ابعاد و شکل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
96 تأثیر استفاده از سنگدانه سبک وزن لیکا در کاهش جمع شدگی ملات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
97 تأثیر دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن خود تراکم تازه و سخت شده (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
98 تأثیر موادافزودنی شیمیایی بر روی خصوصیات رفتاری بتن خود تراکم بخش دوم : بتن تازه (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
99 تأثیر هندسه آزمونه و روش انجام آزمایش بر نتایج مقاومت الکتریکی بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
100 تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتکی (RCC) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
101 تخمین غلظت یون کلرید بحرانی برای شروع خوردگی در بتن با نسبت های آب به سیمان مختلف در شرایط جزر و مدی خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
102 تخمین غلظت یون کلرید بحرانی شروع خوردگی میلگرد بتن بدون پوزولان در شرایط پاشش خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
103 تعمیر و نگهداری سازه های بتنی مسلح تحت تاثیر خوردگی کلریدی واقع در ناحیه جزرومدی منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
104 جمع شدگی بتن های سبک و روشهای اندازه گیری آن در استانداردها و ادبیات فنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
105 چگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن برخواص تازه و سخت شده ملات خودتراکم SCM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
106 چگالی تراکمی سنگدانه: معرفی روش‌های محاسبه و بررسی نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
107 خصوصیات بتن خودتراکم مورد استفاده در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه(س) (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
108 درس هایی از بررسی خوردگی سازه های بتنی در محیط خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا
109 روش محاسبه تئوری و آزمایشگاهی چگالی تراکمی سنگدانه و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی ملات خودتراکمSCM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
110 طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سد مخزنی دویرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
111 طرح مخلوط بتن فوق توانمند به روش مدل اندریاسن اصلاح شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
112 عملکرد بلندمدت نفوذ یون کلرید در بتن حاوی پوزولان متاکایولن در شرایط جزر و مدی خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
113 عملکرد بلندمدت نفوذ یون کلرید در بتن حاوی دوده سیلیسی در شرایط جزر و مدی خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
114 کاربرد آزمایش های مخرب و غیر مخرب در ارزیابی کیفیت ترمیم در رویه های بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
115 کاربرد روش های غیرمخرب در ارزیابی سازه های آسی بدیده در محیط گزندبار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
116 کاربرد ضایعات کارخانجات سنگ بری در مواد پرکننده روان (Flowable Fill) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
117 کاربرد ضایعات کارخانه های کاغذ سازی در تولید پوزولان متاکائولن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
118 محاسبه انرژی شکست بتن الیافی سبکدانه به کمک تیرهای استوانه ای شکافدار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
119 مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید در بتن حاوی پوزولان متاکائولن در منطقه پاششی جزیره قشم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
120 مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید در بتن حاوی دوده سیلیس در ناحیه جزر و مدی خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
121 مدل سازی ضریب انتشار یون کلرید دربتن در سواحل بندرعباس واقع در جنوب ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
122 مدلسازی تعمیر و نگهداری ستون بتن مسلح با مقطع دایرهای تحت تاثیرخوردگی کلریدی واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
123 مدلسازی عددی غلظت یون کلرید در بتن حاوی متاکایولن واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
124 مرور ادبیات فنی پیرامون بتن های حاوی سیمان پرتلند سفید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
125 مروری بر بازیابی بتن آسیب دیده در آتش با عمل آوری-پس از-آتش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی،عمران، معماری و محیط زیست
126 مروری بر تجربیات حاصل از رویارویی درازمدت آزمونه های بتنی درشرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
127 مروری بر روش های مختلف طرح اختلاط روسازی های بتن غلتکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
128 مروری بر مبانی طراحی و ویژگیهای روسازی بتن غلتکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
129 معرفی بتن های تزیینی در عناصر کف پوش معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
130 مقاومت بتن سبکدانه فیبردار در برابر ضربه پرتابه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
131 مقاومت در برابر ساییدگی روسازی بتنی حاوی مواد نانو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 مقایسه تاثیر سبکدانه های لیکا و پومیس بر روی مشخصات فیزیکی بتن الیافی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
133 مقایسه روش آزمایشگاهی با مدل های نوین مجازی در تعیین نفوذ یون کلر در بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
134 مقایسه روشهای آزمایشگاهی با مدلهای نوین مجازی در تعیین نفوذ یون کلر در بتن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
135 مقایسه زمانی تأثیر میکروسیلیس و متاکائولن بر دوام بتن در شرایط خورنده خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
136 مقایسه ضریب انتشار یون کلرید در بتن واقع در جزیره قشم با مدل های موجود در ادبیات فنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
137 مقایسه مشخصات مکانیکی ملات ترمیمی حاوی استایرن بوتادین رابر با ملات ترمیمی حاوی پلی وینیل استات و بررسی شرایط عمل آوری روی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
138 مقایسه مقاومت الکتریکی و مقاومت الکتریکی پولاریزه بتن مسلح در آزمایش اندازه گیری خوردگی به روش گالوانواستاتیک پالس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
139 نگرش سیستمی در بازسازی سازه های بتنی در مناطق آسیب دیده از زلزله مطالعه موردی: شهر شنبه در استان بوشهر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران