دکتر حامد مظاهریان

دکتر حامد مظاهریان دانشیاردانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

دکتر حامد مظاهریان

Dr. Hamed Mazaherian

دانشیاردانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 4
2 اثرگذاری طیف های رنگ روی احساسات کاربران فضای مسکونی و تاثیرگذاری ترجیح رنگ در آن (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 4
3 ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 2
4 انسان شناسی فضای خانه: بازخوانی الگوی کالبدی خانه های پهلوی دوم آذربایجان براساس سبک زندگی ساکنین (مطالعه موردی : ملکان، بناب و مراغه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 6، شماره: 11
5 Defensive Modernization & Evolution of the Forms in the Urban Structures of Tehran (Naser al-Din Shah Era) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر طراحی دوره: 3، شماره: 1
6 Placing Egress Components and Smoke Shafts in the Core Structure of Residential High-rise Buildings for Emergency Evacuation (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 1
7 باز زنده سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر شهررود آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
8 بازتاب خواست قانون در نقد معماری و شهرهای پیشامدرن ایرانی در دوران مشروطه موردپژوهی: خاطرات عین السلطنه؛ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ ه.ق (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 2
9 بازتجسد «پرسه زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 1
10 بازیابی مکان مناره های تخریب شده اصفهان بر اساس تحلیل اسناد توصیفی و تصویری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
11 بررسی و تبیین و شناخت رابطه فضاهای معماری (پاتوق) و گفتمان اندیشمندان ایران در دهه۱۳۰۰-۱۳۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
12 بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 23، شماره: 3
13 تاثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
14 تببین علل کاهش کیفیت کالبدی سکونت در سیاستگذاری تامین مسکن امروز ایران "از دخالت دولت ها تا الگوهای رهاشده" (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
15 تحلیل نظریات معاصر در مواجهه با زمینه در طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
16 تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 2
17 رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه ی تاریخی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 4
18 ریخت شناسی معماری مسجد کبود تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 6
19 ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دوره ساسانی به دوران اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
20 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
21 طراحی کمپ های تفریحی- گردشگری (مطالعه موردی: سیلوانا) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
22 کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس های فضایی در معماری سینماتیک (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 4
23 گونه شناسی ایوان محور مسجدهای تاریخی ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 3
24 گونه شناسی شبستان محور مسجدهای تاریخی ایران با بهره وری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 3
25 گونه شناسی و تحلیل هندسی و سازه ای یزدی بندی در معماری ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 1
26 مقایسه تطبیقی رویکردهای طراحی میان بافت تاریخی در پژوهش های مرتبط (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 12، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک و بررسی فضا و مکان به مثابه محل تعاملانسان با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
2 اصول مداخله در بناهای تاریخی به منظور استفاده مجدد سازگار از طریق بررسی اسناد بین المللی حفاظت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
3 Parametric Development of Star-shaped Mutifs in Islamic Geometry (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
4 بازآفرینی شهری با رویکرد حفظ ساختار تاریخی محله (نمونه موردی: محله سرشور مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن
5 بررسی میزان تاثیر گذاری نمودهای کالبدی شاخص های اسلامی محله خوب بخت تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 تدوین ابعاد اجتماعی موثر برای دستیابی به مفهوم پایداری اجتماعی در طراحی مدیاتک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
7 روانشناسی فضا و معماری در رفتار کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
8 سیر تکامل نظریات در استفاده مجدد سازگار از بناهای تاریخی به منظور حفاظت از آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
9 مروری بر مطالعات رفتار سازه ای بناهای تاریخی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه