دکتر معصومه حسین زاده شهری

دکتر معصومه حسین زاده شهری دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر معصومه حسین زاده شهری

Dr. Masoumeh Hosseinzadehshahri

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bibliometric Analysis of Open Strategy: A new Concept in Strategic Management (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 3
2 A Bibliometric Analysis of Research on Big Data and Its Potential to Value Creation and Capture (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
3 ارائه الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
4 ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 2
5 الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
6 اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 4
7 Participation in the Crowdsourcing of Marketing Activities Using a Dynamic Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
8 بخش بندی مشتریان در رستوران های زنجیره ای بر اساس سبک تغذیه (مطالعه موردی: رستوران های زنجیره ای فست فود بوف در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر حس گری و شکل گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
10 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده های ایرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
13 پیشایندهای وفاداری کاربران در پلتفرم ها از دیدگاه اثرات شبکه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 52
14 تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری،با نقش میانجی گری شخصیت برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 4
15 تاثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 3
16 تاثیر داستان سرایی به عنوان یک راهبرد محتوا بر قصد خرید: پژوهشی با استفاده از سناریوسازی روایتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 4
17 تاثیر عوامل زیبایی شناختی بسته بندی کالا بر قصد خرید مصرف کننده(مورد مطالعه: مشتریان محصول ماست در شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 48
18 تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
19 تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 3
20 تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
21 تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
22 تبیین پویایی رفتار رقابتی براساس آمیخته بازاریابی مورد مطالعه: صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
23 چگونه بازیگران طرف عرضه در اکوسیستم پلتفرم ها تمایل به مشارکت و همکاری دارند؟ (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 3
24 شناسایی زمینه های کاربرد کلان داده در بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 47
25 شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
26 طراحی مدل ساختاری تفسیری شکل گیری رفتار خرید آنلاین اجباری و ناگهانی مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 3
27 طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
28 طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
29 طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
30 عناصر دیداری و کلامی بسته بندی و تاثیر آنها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل کنندگی حساسیت قیمت مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 8، شماره: 32
31 قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تاثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 73
32 قواعد حاکم بر قصد مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی براساس رویکرد تئوری مجموعه راف( مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند موتوسل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی مولفه های موثر بر رفتار ایزومورفیک مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
2 ارائه ی مدلی برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بااستفاده ازرویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
3 ارایه مدل شناسایی فرصت های کسب و کار با استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
4 ارزیابی کارایی روش شبکه عصبی پرسپترون و فاصله ماهالانویی در تهیه نقشه کاربری اراضی دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی کمی میزان توسعه شهر با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: شهر ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
6 اعتماد ذینفعان درونی و بیرونی و تاثیر آنها بر نوآوری باز (مورد مطالعه: صنایع سرمایشی و گرمایشی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
7 بررسی اهمیت و نقش آلگوریتم SEBAL دراستفاده بهینه از منابع آب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 بررسی تاثیر ابعاد اعتماد بر ارزیابی ها و ارتباطات شفاهی الکترونیکی: کاربست تئوری انتقال اعتماد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
9 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی اب شرب در دشت کازرون با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
10 بررسی روند تغییرات کاربری ـ پوشش اراضی کالمند وبهادران بااستفاده ازتصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی شاخص انباشت فلزکادمیوم نیکل و روی در گونه درختی زبان گنجشک (Fraxinus rotundifoha Miller) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 بررسی کیفیت شوری آب زیرزمینی وخاک منطقه مورد مطالعه بهادران مهریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
13 بررسی و برآورد تخریب جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: جنوب استان یزد ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بکارگیری هوش استراتژیک در فرایند تصمیم گیری درصنایع کوچک و متوسطSME) (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
15 بهبود عملکرد رله های X-Duplex با استفاده از الگوی انتخاب بهینه رله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
16 تاثیر انواع دانش مشتری بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 تاثیر پیش بینی ارزش مشتری بر ارزش چرخه عمر مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
18 تاثیر سیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآور ی با نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
19 تاثیر شدت نارسایی خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس استراتژی های سازش و نقش تعدیل کنندگی شهرت برند مورد مطالعه: مشتریان آژانس های مسافرتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 تاثیر عناصر نمادین برند بر قصد خرید در بازی های واقعیت مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
21 تاثیر ویژگی های معامله گری تجارت اجتماعی و ادراک از پلتفرم بر قصد تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
22 تاثیر هوش بازار، تطبیق پذیری بازاریابی و انسجام تیمی بر نوآوری در کسب و کار های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 تاثیرهویت بصری بر شهرت سازمان با تاکید بر نقش لوگو و تصویرسازمان (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
24 تجزیه و تحلیل استراتژیک صنعت مرغداری (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین مناطق مختلف شهر مشهد جهت دستیابی به راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
26 تعیین مولفه های ورودی سناریوی داخلی کسب و کار بر اساس اهداف کلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
27 تغییرات کاربری اراضی به منظور مدیریت ویژه اراضی کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: شهرستانهای هرات و مروست، استان یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 چارچوب مفهومی قابلیت های بازاریابی تاثیرگذار بر حس گری (مورد مطالعه صادرکنندگان کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 رابطه بین تشعشع خالص با تغییرات کاربری اراضی در مناطق خشک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
30 رابطه مسیولیت اجتماعی شرکتی بر نگرش به برند با نقش تعدیلگر برند ک شور مبدا و هویت جهانی مصرف کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 محاسبه تشعشع خالص در سطح کاربری های اراضی استان یزد مدل درArcGIS (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
32 محاسبه سطح برف با استفاده از تصاویرسنجنده مودیس (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
33 مدلسازی الگوی پراکنش شوری آب دریاچه ارومیه توسط تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
34 مدیریت منابع آب در مناطق کوهستانی با محاسبه رواناب ناشی از ذوب برفSRM مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
35 مقایسه تأثیر تنش شوری بر روی دو مرحله از رشد جوی افضل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
36 مقایسه تأثیر تنش شوری بر روی رشد گندم ارگ و جوی افضل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
37 مقایسه تطبیقی اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانکی( مورد مطالعه : شعب ممتاز بانک سپه استان تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
38 مقایسه تکنیک های کشف تغییرات کاربری اراضی مناطق شهری وارایه مدل بهینه ارزیابی تغییرات بااستفاده ازسنجش ازدور وgis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 مقایسه دمای سطح زمین با دمای میانگین هوا در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
40 مقایسه مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای برای مدل سازی سه بعدی محیط فیزیکی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
41 مقایسه و میزان رشد و عملکرد گندم ارگ تحت تیمارهای مختلف شوری بر ابیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 مقایسه ی توسعه ی آینده شهری و توان اکولوژیک منطقه با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
43 نقش چابکی زنجیره تامین در رابطهی میان قابلیت های اصلی و تکمیلی نوآوری و عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت