دکتر میرفیض فلاح شمس

دکتر میرفیض فلاح شمس گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر میرفیض فلاح شمس

Dr. mirfeiz fallah

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 21
2 آزمون مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 7
3 آسیب شناسی تامین مالی صنعت گردشگری ایران در بستر بازار سرمایه (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 2، شماره: 4
4 آیندهپژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 3
5 اثربخشی دولت، کیفیت قانون و عملکرد بازار سهام: رهیافت رگرسیون کوانتایل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 2
6 ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 32
7 ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 6
8 ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد به کارگیری سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: بانک سینا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 8، شماره: 31
10 ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش بینی نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 11، شماره: 28
11 اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 68
12 اندازه گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 30
13 اولویت بندی و تحلیل شاخص های موثر بر تورش های رفتاری مدیران در بازار سرمایه با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 81
14 Comparing Different Models of Evolutionary Three-Objective Optimization Using Fuzzy Logic in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 1، شماره: 2
15 Comparison of Performance of Traditional Value at Risk Models with Switching Model in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 10
16 بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 38
17 بررسی ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 9
18 بررسی الگو های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 50
19 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی بانک ها (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
21 بررسی تطبیقی الگو های ریسک اعتباری مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار از دیدگاه ذینفعان (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
22 بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 3
23 بررسی توان تبیین مدل های ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 20
24 بررسی دستکاری قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 1
25 بررسی دقت مدل های ارزشیابی نسبی قیمت به سود و قیمت به ارزش دفتری در پیشبینی قیمت عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۵- (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 41
26 بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 9
27 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 2
28 بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده غیرعادی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 20
29 بررسی روابط متقابل پویا بین روند شاخص بورس تهران و جریان نقدی تجمعی صندوق های سرمایه گذاری سهامی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
30 بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
31 بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 7، شماره: 17
33 بررسی لایه های پنهان رفتار مصرف کننده: تعامل شخصیت فرد و ابعاد احساسی برند (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 44
34 بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 5
35 بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
36 بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
37 بررسی و مقایسه عملکرد مدل های متعارف و ترکیبی در پیش بینی درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 2
38 بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از تکنیکARDL (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 13
39 بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
40 بهینه یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
41 پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 2
42 تاثیر سواد مالی بر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 16
43 تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 2
44 توسعه مدل پیش بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم های کیهان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
45 حل مساله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
46 راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
47 رفتار ریسک تجاری در شرکت‏های ارزشی و رشدی در شرایط ثبات و بحران اقتصادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 8، شماره: 3
48 ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
49 سرایت پذیری ریسک های مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت MGARCH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 1
50 سرمایه اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 7، شماره: 3
51 سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 3
52 سنجش عملکرد مالی ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 50
53 شبیه سازی تعادل منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی بر اساس ریسک های جمعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
54 شناخت و اولویت بندی ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های دارای فناوری پیشرفته، مورد مطالعه: فناوری نانو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
55 شناسایی عوامل موثر بر خلق ارزش برای مشتریان بانکداری شرکتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 2
56 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در بازار سهام با استفاده از روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
57 طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
58 طراحی مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان (بررسی موردی بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
59 طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت های بحران‎زده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
60 طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
61 کاربرد معماری های یادگیری عمیق در پیش بینی قیمت سهام (رویکرد شبکه عصبی پیچشی CNN) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 3
62 مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
63 مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
64 مدلی برای جمع سپاری شرکت های دانش بنیان در بانک ها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
65 مقاله پژوهشی: انتخاب عملکرد چند دوره ای مبتنی بر الگوی برینستون: مطالعه موردی صندوق های مختلط بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 3
66 مقایسه عملکرد مدل های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی تی کاپولا با هم بستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 25، شماره: 1
67 مقایسه کارایی اطلاعاتی بین بازارهای نقد و آتی سکه طلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 2
68 مقایسه کارایی مدل تنزیل جریانات نقدی سنتی با مدل تنزیل جریانات نقدی شبیه سازی شده با مونت کارلو در ارزشگذاری سهام (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 19
69 مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
70 نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای پیش بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)
2 ارزیابی و اولویت بندی مدلهای عملیاتی صکوک استصناع با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
3 بررسی اثر سرایت پذیری تلاطم در شرکت های درمانده مالی واقع در زنجیره تامین.(شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی ارتباط بین میزان کارایی و حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
6 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر نگرش سرمایه گذاران نسبت به معاملات بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تاثیر عوامل کمی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی تاثیر عوامل کیفی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 بررسی تنوع گرایی فراورده های یک سازمان با توجه به عملکرد مالی تعدیل شده مبتنی بر ریسک: مطالعه موردی اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
10 بررسی رابطه بین نرخ بهره واقعی با شاخص نسبت فعالیت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
11 بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با شاخص نسبت فعالیت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
12 بررسی شکاف تصورات مشتریان بانکداری الکترونیکی و سنتی در ایران از ریسک های نظام بانکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
13 بررسی عملکرد مالی تعدیل شده بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با توجه به گوناگونی فراورده ها: مطالعه موردی اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
14 بررسی و تحلیل ماهیت صکوک استصناع به منظور تعیین ویژگیهای پروژه های دارای قابلیت تامین مالی بوسیله این اوراق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
15 پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کلونی مورچگان و رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تامین مالی و مدل های ارزیابی)
17 تحلیل مدلهای اوراق صکوک استصناع به منظور دسته بندی و ارائه فرآیند انتخاب مدل عملیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
18 تعیین شاخص ها و اندازه گیری بهره وری سازمانهای بیمه گر در ایران با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل مالم کوئیست (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
19 تعیین نمره کارایی شرکتهای بیمه و رتبه بندی آنها بر اساس نمره کارایی در سال های 2931 و 2939 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 روشهای تامین و عرضه نفت خام و فراورده های آن با استفاده از مشتقات مالی و تطبیق آن با موازین شرعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
21 ریسک در صکوک و مصون سازی آن بر اساس موازین شرعی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
22 کاربرد روش ارزش در معرض ریسک در سنجش ریسک نامطلوب صندوقهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
23 مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
24 مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
25 مقایسه قدرت کارایی الگوریتم های فرابتکاری (شبکه عصبی مصنوعی و نزدیکترین همسایه) و مدل اقتصادسنجی (رگرسیون لجستیک) در پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان حقیقی بانکها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری