دکتر منصور ایمان پور

دکتر منصور ایمان پور دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

دکتر منصور ایمان پور

Dr. mansour Iman Pour

دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره مفهومی و مسئله زیادت وجود بر ماهیت در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
2 بررسی استدلال های سوئینبرن در اثبات انسجام نظریه شخص مجرد (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 2
3 بررسی و نقد نظریه ی سویین برن درباره علم مطلق خدا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 28
4 تاملی بر تفسیر حرکت بر اساس مبانی حکمت متعالیه در نگاه شارحان معاصر (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 54، شماره: 2
5 تحلیل این همانی شخصی در دنیا و آخرت در فلسفه ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 22، شماره: 1
6 تحلیل فلسفی بحران ناشی از «کرونا ویروس» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 31
7 حقیقت هیولای اولی بر اساس مبانی فلسفه صدرا (از منظر شارحان معاصر حکمت متعالیه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
8 خدا در فلسفه افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 34
9 راه های وصول به حق تعالی در اندیشه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 44
10 ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 3، شماره: 1
11 علم خدا در اندیشه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 3
12 کاملیت جهان موجودومسئله شر دراندیشه ابن سینا وملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 1، شماره: 1
13 ماهیت وحی در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
14 نحوه و حدود معرفت به موجودات بر مبنای اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16