ابراهیم فتائی

 ابراهیم فتائی رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

ابراهیم فتائی

Ebrahim Fataii

رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنه بر میزان آبشوئی نیتروژن در کشت ذرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
2 ارائه الگوی مناسب مدیریت پسماندهای روستائی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
3 ارزشیابی اقتصادی بازیافت کاغذومقوا مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد تفرجگاه در بندر رحمانلو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها در فاز ساختمانی و بهرهبرداری مطالعه موردی سد شفارود گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن طلا شرف آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
7 ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن طلا شرف اباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
8 ارزیابی توان اکولوژیک شیرواندره سبلان از دیدگاه تفرجی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان سراب جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
10 ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری اردبیل از نظر انتشارگازهای گلخانه ای و مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
11 ارزیابی ریسک سوانح منجر به آلودگی سدها بااستفاده ازمدل WRASTIC مطالعه موردی سدسبلان اردبیل ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی ریسک محیط زیستی سد عمارت در مراحل ساخت و بهره برداری با استفاده از روش FMEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
13 ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در فازهای ساختمانی و بهره برداری با استفاده از روش ویلیام فاین (مطالعه موردی: سد عمارت در استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
14 ارزیابی سوانح آلودگی سدشفارود گیلان با رویکرد مدیریت ریسک پیشگیری وبحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 ارزیابی کودهای زیستی درعملکردمحصول سیب زمینی درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
16 ارزیابی کیفی پساب تصفیه خانه شهری عجب شیرجهت مصارف کشاورزی وفضای سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 ارزیابی کیفی کاربرد پساب فاضلاب در کشاورزی با مدل ایرانی ارائه شده یIAWQ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 ارزیابی کیفیت آبهای سطحی منطقه توریستی جنگل فندقلو برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 ارزیابی منابع آلاینده زیست محیطی حوضه آبریزسدسبلان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 ارزیابی و طبقه بندی کیفی آب رودخانه آجی چای با استفاده از شاخص کیفیت آب (WQI) (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
21 ارزیابی و طبقه بندی کیفیت آب رودخانه ها بر پایه شاخص بیولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 استراتژی های توسعه پایدار گردشگری منطقه توریستی گردنه حیران با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی تبریز برای آبیاری کشاورزی و دفع به آب های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
24 اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت منابع تامین آب شرب شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
25 بررسی اثرات زیست محیطی معادن طلا (مطالعات موردی: معدن طلای شرف آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
26 بررسی استفاده بهینه از کودهای پتاسه در افزایش عملکرد محصولات زراعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی محصول سیب زمینی) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی پتانسیل بازیابی انرژی از پسماندهای آلی شهر ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
28 بررسی پتانسیل های اکولوژیکی و گردشگری دریاچه نئور به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار اکوتوریسم بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
29 بررسی پتانسیل های زیست محیطی سواحل از منظر توسعه گردشگری (مورد مطالعه: سواحل انزلی کیاشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
30 بررسی تغییرات مقادیر فلز سنگین کروم در روستاهای شهرستان اردبیل طی دو فصل کم آبی و پرآبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب برخی از چشمه های اطراف شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
32 بررسی سطح کیفی آب با استفاد از شاخصهای کیفیت آب و تحلیل خوشه ای مطالعه موردی حوزه آبخیز سدسبلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
33 بررسی سیستم جمع آوری و بازیافت زباله شهری در اصلاندوز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
34 بررسی سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر روی پارک دریاچه شورابیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
35 بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، آهن، کروم و سرب) در رسوبات و ماهیان گونه های(Squalies Cephalus) و (Copeata copeata) رودخانه قره سو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
36 بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
38 بررسی غلظت نیتریت درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
39 بررسی قابلیت ها وتوانمندی های گردشگری در منطقه آستارا و لزوم توجه به مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
40 بررسی کیفیت آب در حوضه رودخانه شهرچای توسط نرم افزارQUAL2K (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
41 بررسی کیفیت رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل های شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
42 بررسی مدیریت مواد زائد جامد با تاکید بر بازیافت آن در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
43 بررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
44 بررسی میزان مصرف سموم و کودهای شیمیایی و مقایسه آن با حد مجاز توصیه شده در روستای گرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
45 بررسی و ارزیابی پارامترهای کیفی آبهای غیرمتعارف در کشاورزی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
46 بررسی و شناسائی محدوده رویشگاه گونه اندمیک سوسن چلچراغ در جنگل فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
47 بررسی و شناسائی و امکان سنجی پرورش ماهیان سردآبی درمنابع آبی خرد شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
48 بررسی و مطالعه خشکسالی های شهراردبیل با تاکید بر منابع آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 بررسی وضعیت بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مراکز درمانی شهر اردبیل با تاکید بر پسماندهای عفونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
50 بررسی وضعیت تولید و بازیافت زباله در سالن های غذاخوری شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
51 بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
52 بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستائی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
53 بررسی وضعیت نگهداری، جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد و مدیریت آن در شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
54 پهنه بندی غلظت برخی فلزات سنگین درآب شرب چاههای روستایی شهرستان اردبیل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
55 پهنه بندی کیفی آب رودخانه شهرچای براساس شاخص کیفیت آب NSFWQI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
56 پهنه بندی کیفی آب رودخانه مرداب آستارا براساس شاخص کیفیت آب (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
57 پهنه بندی وآنالیز کمی و کیفی حوضه ابخیز سدشفارود و ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
58 تاثیر منابع آلاینده و روند تغییرات کیفی رودخانه سیمره در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
59 تاملی بر آموزه های دینی و بایسته های زیست محیطی و توسعه پایدار در اسلام و متون اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
60 تبیین وضعیت موجود مدیریت پسماند و ارائه الگوی مناسب دفع پسماند شهری شهرفخرآباد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
61 تحقیقی در جایگاه برتر شناخت و حفظ محیط زیست درآیات قرآنی و روایات و ادیان اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
62 تحلیل و پایشخشکسالی های مشکین شهر بر اساس شاخص SPI و PNPI (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
63 تحلیلی بر کیفیت آب های بطری شده ی موجود در سطح شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 تدوین استراتژی مدیریت مواد زائد جامد به روش SWOT، مطالعه موردی:شهر سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
65 تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشگری استان اردبیل با استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس ارزیابی QSPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
66 تعیین جای پای بوم شناختی شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 تعیین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوب رودخانه آجی چای(تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
68 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
69 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
70 حذف آلاینده های فلزی جیوه و آرسنیک از آب با استفاده از نانوذرات اکسید sinensis.R آهن سنتز شده از عصاره گلسنگ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
71 کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از هدررفت بنزین در جایگاههای سوخت گیری بااستفاده از سیستم طراحی شده جلوگیری از سرریز باک اتومبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
72 مدلسازی ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری توریسم در مناطق جنگلی با استفاده از GIS مطالعه موردی: جنگل فندقلو اردبیل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
73 مدلسازی تغییرات نیترات آب چاههای شرب روستایی دشت اردبیل با استفاده از روشهای درونیابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
74 مدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
75 مدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
76 مدیریت پسماندهای بیمارستان های امام خمینی و علوی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
77 مدیریت پسماندهای صنعتی شهرک صنعتی شهید بهشتی اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
78 مسیریابی وسایل نقلیه جمع آوری پسماند با استفاده از مدل پنجره زمانی مطالعه موردی: شهر پارس آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
79 مطالعات مدیریت جامع منابع آب در ساماندهی حوضه آبخیز سد شفارود در مدیریت سیلاب با تاکید بر حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
80 مطالعه تفکیک از مبدأ و میزان مشارکت مردمی شهر تبریز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 مقایسه کارائی روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی RIAM و Leopold در توسعه شهری شهرک کوثر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
82 مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری بیله سوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
83 مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر گیوی) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
84 مکانیابی مناطق مناسب دفن پسماند شهری با استفاده از روشهای تحلیل چند معیاره و تکنیک GIS مطالعه موردی شهرستان خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
85 نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
86 نقش عوامل دموگرافیک و متغیرهای مصرف دخانیات موثر بر ابتلا به سرطان گوارشی در روستاهای مختلف شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک