مهندس محمد انوار

مهندس محمد انوار

مهندس محمد انوار

Mohammad Anvar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انواع کود (آلی و شیمیایی) در زمان معین، بر برخی خواص خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر تنش شوری بر جذب نیترات، رشد گیاهچه و میزان تجمع برخی ازعناصر در ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر روشهای عصاره گیری در اندازه گیری شوری خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثرزمان خوابانیدن تیمارهای کود آلی و شیمیایی برمیزان پتاسیم قابل جذب خاک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثرکودهای آلی وشیمیایی و زمان برمیزان پتاسیم قابل جذب وخصوصیات شیمیایی خاک مطالعه موردی: خاکهای منطقه ی اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 اثرمقادیرکوددامی، ورمی کمپوست وسولفات پتاسیم برخصوصیات شیمیایی خاک های منطقه ی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی توانایی رقابت ارقام سیب زمینی با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اصالت مواد، محصولات، زنجیره تامین جهانی با فناوریها و تجهیزات Hi-Tech آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
9 امکان سنجی توسعه و مدیریت کشاورزی ارگانیک در استان اردبیل از دیدگاه کارشناسان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اندازه گیری نیتروژن خاک، گیاه، کود و مواد آلی به روش کلدال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
11 ایمنی، سلامت و مدیریت دفع پسماند در آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
12 Effect of chemistry on the soil fertility & fertilizer (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
13 Effects of Heavy Metals Pollution in Soil and Plant (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
14 Pollution of heavy metal on plants (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
15 The effect of manure and vermicompost and triple super phosphate on soil chemical properties (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 The effect of time on organic and chemical fertilizer values on soil available p (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 The role of chemistry in agriculture (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
18 بررسی وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه های دانشگاهی (مطالعه موردی : دانشگاه محقق اردبیلی ) (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
19 بررسی وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست )HSE( در آزمایشگاه های دانشگاهی )مطالعه موردی : دانشگاه محقق اردبیلی ، پایش دوم( (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
20 بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
21 تاثیر آبیاری،کمپوست و سطوح اوره برعملکرد گل محمدی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 تاثیر شخم و خاک پوش ها بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 تحلیلی بر فرایند GAP برای کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 روش کجلدال، روشی با سیرتحول کاربردی در زمینه اندازه گیری نیتروژن (ازت (۱ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
25 شبکه سازی آزمایشگاهی و ایجاد بانک اطلاعات آزمایشگاه ها، تجهیزات و مواد شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
26 کارگاه شیشه گری آزمایشگاهی، ضرورتی برای تلفیق هنر و صنعت و علم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی