محمد تقی حلی ساز

 محمد تقی حلی ساز استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

محمد تقی حلی ساز

Mohammad Taghi Holisaz

استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.