علی قربانی

 علی قربانی سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

علی قربانی

Ali Ghorbani

سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.