دکتر سیدحسن حسینی

دکتر سیدحسن حسینی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر سیدحسن حسینی

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جستاری در باب حشر حیوانات و جمادات در قرآن با تاکید بر آرای علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 11، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادله عقلی و نقلی جهان شمولی آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی
2 ارزیابی سقف های رایج ساختمانی از دیدگاه اجرایی و اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 جایگاه حجاب و عفاف در ادیان توحیدی (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 جایگاه عفاف و حجاب در قرآن و روایات (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
5 جستاری در باب جایگاه آب از منظر قرآن و روایات اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
6 جستاری در باب نبوت و رسالت از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
7 روزه در ادیان گوناگون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
8 زوایای مختلف معاد از منظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
9 مواد غذایی ذکر شده در قرآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
10 نقش دین و باورهای دینی در سلامت روانی انسان (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
11 نقش وقف در ایجاد تحول فرهنگی و بهداشتی جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
12 وقف و کارکردهای آن مستقیم - غیر مستقیم؛ فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی