دکتر فریبرز یوسفوند

دکتر فریبرز یوسفوند استاد یار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی

دکتر فریبرز یوسفوند

Dr. Fariborz Yosefvand

استاد یار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.