یوسف درویشی

 یوسف درویشی استادیار دانشگاه پیام نور

یوسف درویشی

Yosef Darvishi

استادیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: خلیل شهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 13
2 ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر مبنای شاخص های حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه دو و سه کلانشهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
3 بررسی و تبیین وضعیت رفاه اجتماعی در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 10
4 تاثیر عوامل مکانمند و بی هویت در فضاهای سبز بر التفات ذهن و دلبستگی به شهر مورد مطالعه: پارک شهرداری، پارک چاله باغ، پارک ملت شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
5 سنجش اثر بالقوه طرح هادی روستایی در کیفیت زندگی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 4
6 مکان یابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 3
7 نگاهی تحلیلی میدانی بر چالش های کالبدی پیاده روها در شهر اردبیل (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق محیط زیستی از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل به منظور استقرار کاربری توسع شهری و خدماتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی فرصت ها و چالش های گردشگری شهر توریستی هیر با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 بررسی آلاینده های موتور دیزلی با استفاده از سوخت مغناطیس شده (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
5 بررسی اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 بررسی ارتباط توریسم با بخش اقتصاد شهری (مطالعه موردی شهر سرعین) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
7 بررسی برنامه ریزی کاربری مذهبی در شهرک های جدید (نمونه موردی شهرک دادگستری شهر اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
8 بررسی چالش های خدمات شهری در محلات بافت فرسوده مرکز شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی چالش های شکل گیری شهر خلاق شهر الکترونیک در ایران مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
10 بررسی چالش های معابری شهری مطالعه موردی شهر گرمی (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
11 بررسی روند بافت فرسوده در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
12 بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر مرزی پارس آباد در مقایسه با مناطق شهری کشور و شهر سالم (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
13 بررسی شرایط اقلیمی درمعماری شهراردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
14 بررسی عوامل موثردرشکل گیری سیمای کنونی شهراردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی فرهنگ مشارکت محله در پیشبرد کیفیت محله مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
16 بررسی مشکلات زیست محیط شهراردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
17 بررسی مکانیزم های ساخت و ساز در حاشیه نشینی مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
18 بررسی موانع و چالش های پیش روی مدیریت شهری دراردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
19 بررسی میدانی فرهنگ ترافیک در شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی میدانی کیفیت حمل و نقل عمومی و خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی، شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی نحوه به کار گیری المانهای شهری در ساختار فیزیکی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
22 بررسی نحوه به کار گیری المانهای شهری در ساختار فیزیکی شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
23 بررسی نقش امنیت روحی و روانی و اجتماعی بر گردشگران خارجی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 بررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
26 بررسی و ارزیابی چالشهای منابع آب در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
27 بررسی و ارزیابی شاخص های اقلیمی موثر بر توریسم مطالعه موردی شهرستان خلخال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
28 بررسی و ارزیابی وضعیت مراکز خرید در شهر (مطالعه موردی سی متری شهر اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
29 بررسی و تحلیل مهاجرت روستا به شهر در اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
30 بررسی و تحلیل نقش فضای سبز شهری در توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
31 بررسی و مطالعه علل توسعه نیافتگی شهر گرمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
32 بررسی وتحلیل علل مهاجرت روستا به شهر در شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
33 بررسی وضعیت توریسم و گردشگری بر اقتصاد شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
34 بررسی وضعیت سد معابر در شهر اردبیل بویژه پیاده روها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
35 بررسی وضعیت ضوابط و مقررات ساخت و سازهای شهری در شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
36 بررسی وضعیت فیزیکی محله قدیمی جمعه مسجد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 بررسی وضعیت مناطق اسکان های غیر رسمی شهر اردبیل در برابر زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
38 بررسی وضعیت و مشکلات جایگاه های CNG (سوخت وسایط نقلیه) درشهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
39 برری شاخص های کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مشکین شهر در مقایسه با مناطق شهری کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
40 پارامترهای تاثیر گذار بر بازار مسکن در ایران (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
41 پارامترهای تاثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده روها برای افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
42 تاثیر شرایط اقلیمی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان نیر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
43 تاثیرتوریسم برتحولات اقتصادی وکالبدی شهرنمونه موردی شهرسرعین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
44 تحلیل بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فضای سبزشهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
45 تحلیل بررسی معضلات اقتصاد کشاورزی در شهر کشاورز محور اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
46 تحلیل و بررسی معضلات اقتصاد صنعتی در شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
47 تحلیل و بررسی معضلات فضای سبز(پارکها)در شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
48 تحلیل و بررسی وضعیت میادین شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
49 تحلیلی بر آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران ( مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
50 تحلیلی بر ارتباط بین برنامه ریزی شهری و توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
51 تحلیلی بر توان اکوتوریستی گردنه ی حیران با تاکید بر نقش عوامل آب و هوایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
52 تحلیلی بر دیدگاه های فلسفه در ارتباط با اخلاقیات محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
53 تحلیلی بر فرصتها و تهدیدهای گردشگری دریاچه شورابیل شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
54 تحلیلی بر ماهیت گردشگری خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
55 تحلیلی بر وضعیت آسیب های اعتیاد و مواد مخدر و پیامدهای آن در شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
56 تحلیلی بر وضعیت بازار سنتی و پاساژهای در شهر اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
57 تحلیلی بر وضعیت مکانیابی فضای سبز شهری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
58 تحلیلی بروضعیت سرانه مسکن درشهراردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
59 تحلیلی توصیفی بر مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
60 تحلیلی میدانی بر معضلات کالبدی و فیزیکی پیاده رو های شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
61 تحولات جمعیت شهر و معضلات ناشی از آن بر نظام شهری ( مطالعه موردی شهر اردبیل ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
62 جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی اقوامایرانی و نقش آن در امنیت ملی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
63 چالش های شورای اسلامی در شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
64 چالش های فروشگاههای زنجیره ای در ارائه خدمات بهتر به شهروندان در شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
65 چالش های مبلمان شهری در شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
66 چالش های مرکز تفریحی و گردشگری کنار ساحلی رودخانه بالقیچای شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
67 چالش های نگرش سیستمی در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
68 چیدمان مبلمان شهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
69 رابطه بین تاثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانوادهها (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
70 رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
71 زیبا سازی فضای شهری و تأثیر آن بر روان شهروندان شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
72 سنجش نابرابری منطقه ای در شاخص های بهداشت و درمان، مطالعه موردی: شهرستان های استان اردیبل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
73 سنجص تحولات جمعیتی و سکونتی در ضهزستان جلفا تا سال 1395 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
74 شهرک های صنعتی و نقش آن در توسعه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
75 طرح باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل و ژئوپلتیک شهری (نمونه موردی: شهریار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
76 عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
77 فرصت ها و چالش های گردشگری در توسعه پایدار توریسم شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
78 گردشگری ونقش آن دراقتصادشهری سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
79 مدیریت شهری، چالش های زیست محیط شهری و توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه شورابیل شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
80 مدیریت محیط زیست شهرهای ایران ،چالش ها و راهکارهامطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
81 مروری بر نقش عوامل طبیعی در شکل گیری انواع شهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
82 مروری بر نقش عوامل طبیعی در شکل گیری انواع شهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
83 مروری تحلیلی و توصیفی بر نقش شهرهای شهرهای کوچک و میانی استان اردبیل در توسعه استان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
84 مشکلات فیزیکی و کالبدی اسکان غیر رسمی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
85 مطالعه اقلیم و معماری شهر توریستی هیر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
86 معضلات سیستم زیرساخت ترافیک شهری در بعد پیاده روها (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
87 مقایسه قابلیت های سیستم های GIS و CAD در شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
88 مکانیابی دفن زباله های جامد شهری در محیط GIS مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
89 نقش اقلیم در اقتصاد شهری (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
90 نقش جغرافیای سیاسی، نظامی و ژئوپلتیکی اقوام و عشایر ایران در تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
91 نقش رسانه های جمعی تلویزیون در پیشبرد فرهنگ شهری مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
92 نقش سازمان های دولت در احیای بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهراردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
93 نقش فرهنگ ترافیک در روان سازی شبکه حمل و نقل داخل شهری با تاکید بر شهراردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
94 نقش فضای سبز در شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
95 نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهراردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
96 نقش مدیریت شهری در بهبود توسعه ی فضای سبز شهری اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
97 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
98 نقش و اهمیت فضای سبزشهر در محیط جغرافیای زیستی شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
99 نگاهی تحلیل ،توصیفی بر چالش های فرهنگ شهرنشینی در اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
100 نگاهی تحلیلی بر چالش ها و موانع توسعه شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
101 نگاهی تحلیلی بر چالش های بافت فرسوده در شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
102 نگاهی تحلیلی توصیفی بر نقش شورای شهر در برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
103 نگاهی گذرا بر اهمیت و کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
104 نگرشی تحلیلی و میدان بر چالش تاکسی رانی در شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
105 نوآوری در طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
106 هویت بخشی به فضای شهری پیاده رو در شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری