دکتر علی جلالی دیزجی

دکتر علی جلالی دیزجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر علی جلالی دیزجی

Dr. Ali Jalali Dizaji

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های عمومی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
2 بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه های تخصصی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
3 تحلیل استنادی پایاننامههای رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس درسالهای 1389 تا 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آو ساینس: مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
5 گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
6 مطالعه برنامه های آموزشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی برای بازنگری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
7 مطالعه گرایش موضوعی پژوهشهای علم اطلاعات ودانششناسی در دانشگاههای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
8 نگاشت تولیدات علمی حوزه ی اعتیاد در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 2013-2008 (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نگرش کارکنان کتابخانه های انشگاه علامه طباطبایی در زمینه بکارگیری نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش