دکتر علی جلالی دیزجی

دکتر علی جلالی دیزجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی جلالی دیزجی

Dr. Ali Jalali Dizaji

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبائی و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان بر اساس معیارهای ارزیابی زی و چو (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 24
2 ارزیابی نمایه کتاب های انتشار یافته توسط دانشگاه علامه طباطبائی طبق استاندارد انجمن آمریکائی نمایه سازان و استاندارد ایزو ۹۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 1
3 الگوی اطلاعیابی مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در وب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 3
4 امکان سنجی ارائه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های عمومی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
5 بررسی تطبیقی میزان آگاهی و استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات در وب (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه ایلام و دانشگاه آزاد اسلامی ایلام) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
6 بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه های تخصصی شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی ایران: مطالعه وب سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی همکاری علمی دانشگاه تبریز با کشورهای خارجی در پایگاه استنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 31
9 پیش بینی روندها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی راهنمایی برای مدیران کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 3، شماره: 2
10 تاملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
11 تحلیل استنادی پایاننامههای رشته شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس درسالهای 1389 تا 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
12 تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 25
13 تحلیل سطوح همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آو ساینس: مطالعه موردی حوزه علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
14 تعیین فرایند زیست روش های پژوهش در پایان نامه های علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی ایران از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 22
15 شناسایی ویژگی های تاکسونومی های موجود و ارائه الگویی مناسب برای استفاده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
16 گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
17 مطالعه برنامه های آموزشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی برای بازنگری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
18 مطالعه گرایش موضوعی پژوهشهای علم اطلاعات ودانششناسی در دانشگاههای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 3
19 نگاشت تولیدات علمی حوزه ی اعتیاد در پایگاه وب آو ساینس در سالهای 2013-2008 (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نگرش کارکنان کتابخانه های انشگاه علامه طباطبایی در زمینه بکارگیری نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش