سید رامین غفاری

 سید رامین غفاری دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

سید رامین غفاری

Seyedramin Ghafari

دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.