عزت الله سام آرام

 عزت الله سام آرام استاد دانشگاه علامه طباطبائی

عزت الله سام آرام

Ezatolah Sam aram

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عواملاجتماعی موثر بر آندر بین جوانان 15 - 29 ساله شهر سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 27
2 بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
3 بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
4 تعیین کننده های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنانشهرداری منطقه یک تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
5 سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مولفه های مبتنی برآموزه های اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
6 عوامل موثر بر توسعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت سلامت اجتماعی در مدیریت بحران در روستاهای خسارت دیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر انتشار دانش و تولید سرمایه فکری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
3 تبیین و بررسی عوامل موثربرتوانمندسازی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی