دکتر قنبر ابراهیمی

دکتر قنبر ابراهیمی استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر قنبر ابراهیمی

Dr. Ghanbar Ebrahimi

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبگریز کردن چوب صنوبرکبوده ((Populus alba) با استفاده از امولسیون پارافین،کواترنری آمونیوم و نشاسته هیدراته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
2 اثر افزایش دما بر رفتار خمشی ماده مرکب الیاف باگاس- پلی پروپیلن با روش تحلیل لنگر-انحناء (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 6، شماره: 2
3 اثر ترکیب ضایعات کشاورزی (ساقه گندم و جو) و چوب صنوبر بر خواص صوتی تخته خرده چوب عایق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 25
4 ارائه مدل رگرسیونی برای پیش بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسه آن با MDF و تخته خرده چوب صنعتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد خمشی چند سازه های چوبی با لایه های متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba) (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1
6 استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR) در ارزیابی معایب داخلی گونه های چوبی پهن برگ (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
7 اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیت های الیاف سلولوزی-پلیمرگرمانرم (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 3
8 Dynamic Mechanical Analysis of Compatibilizer Effect on the Mechanical Properties of Wood Flour-High-Density Polyethylene Composites (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 17، شماره: 5
9 بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 1
10 بررسی اثر قطر، عمق نفوذ و گونه چوب پین بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال با پین در مبلمان صفحه ای زیر بار کششی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 1
11 بررسی ارتباط بین شاخص های قطر پیچ و سوراخ پیش ساخته با توان نگه داری آن در چوب چندسازه لایه ای (LVL) برای تدوین مدل رگرسیونی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار (OSB) از چوب ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 1
13 بررسی بار برشی اتصال روی چندسازه چوب-پلاستیک صنعتی با انواع پیچ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 1
14 بررسی تاثیر ارتفاع و ضخامت زبانه اتصال ساخته شده از گونه های راش و ممرز روی مقاومت خمشی اتصال کام وزبانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 1
15 بررسی تاثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 1
16 بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 3
18 بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی ۵ سانتی متر (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه ای فارسی ساخته شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 3
21 بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال های گوشه ای با پین در قاب سازه مبلمان (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 1
22 بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال های ساخته شده با پین در مبلمان صفحه ای (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال های گوشه ای L شکل ساخته شده از تخته چند لا با پیچ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
24 بررسی ظرفیت نیروی انفصال اتصال با منگنه در قاب مبلمان راحتی از LVL (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 2
25 بررسی عملکرد خمشی و برشی چندسازه ساختمانی با لایه های چوبی متقاطع (CLT) ساخته شده از گونه راش و صنوبر با استفاده از روش تجربی و اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 2
26 بررسی عوامل موثر بر توان نگه داری اتصال های ساخته شده با بیسکویت چوبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 1
27 بررسی کامپوزیت های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 5
28 بررسی مقایسه ای رفتار خزش کامپوزیت آردچوب-پلی پروپیلن با تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خرد چوب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 5
29 بررسی مقایسه ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 1
30 بررسی ویژگی های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 2
31 بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 4
32 پیش بینی نیروی انفصال اتصال با دوبل چوبی در تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با مدل ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
33 پیش بینی ویژیگی های کاغذ روزنامه از روی متغیرهای آماده سازی خمیرکاغذ (مطالعه موردی) کارخانه چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 2
34 تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه های ساخته شده از آرد چوب- پلی اتیلن دانسیته سنگین (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 3
35 تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 1
36 تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته شده با بیسکویت چوبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
37 تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 1
38 تغییرات خواص مکانیکی چوب بلوط Quercus castaneafolia C.A. Mey در جنگلهای شفارود گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 22، شماره: 1
39 تفاوت های مهم برخی خواص تتخته گچ مسلح با دو نوع الیاف طبیعی (باگاس و چوب) (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 4
40 تقویت اتصالات برشی دو گانه پیچ و مهره در سازه های چوبی با استفاده از صفحات GFRP (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 3
41 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب گونه افرا پلت (Acer velutinum var. glabrescens) در رویشگاههای شمال کشور (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 7، شماره: 1
42 رابطه بین رطوبت و سرعت موج التراسونیک در خلال خشک شدن چوب گونه نمدار به ضخامت اسمی ۷.۵ سانتیمتر در کوره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 24
43 رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد I (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 4
44 رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب الیاف باگاس- پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 4
45 طراحی و ساخت تراورسهای دو لنگه و مقایسه آنها با تراورسهای معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 12
46 عملکرد سازه ای اتصال گوشه مقاوم سازی شده با پلیمرهای تقویت شده با الیاف تحت بارگذاری کشش قطری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 1
47 کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 2
48 کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازههای چوب-پلاستیک (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 4، شماره: 2
49 مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی پروپیلن (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری خواص مکانیکی گونه صنوبر اروامریکن (Populus euramericana) از رویشگاه مرکز تحقیقات صنوبر کاری صفرابسته استان گیلان و تعیین مقادیر طراحی اسمی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
2 اندازه گیری خواص مکانیکی گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides ) از رویشگاه مرکز تحقیقات صنوبر کاری صفرابسته استان گیلان و تعیین مقادیر طراحی اسمی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
3 Improvement Strength Properties of the Paper Made from LbL - Treated Recycled Fibers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 بررسی ثبات ابعاد و تنش های ناشی از جذب رطوبت تیرهای لایه ای تیمار شده به روش گرمآبی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
5 بررسی عملکرد سیستم نشاسته کاتیونی-نانوسیلیکا بر ماندگاری و آبگیری از خمیر کاغذ شسته شده OCC (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
6 مروری بر امکان ساخت کامپوزیت های چوبی سبک وزن سه بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
7 مطالعه رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار جهت استفاده صحیح و اصولی مواد و مصالح در ساخت مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی