دکتر سجاد باقریان دهکردی

دکتر سجاد باقریان  دهکردی استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر سجاد باقریان دهکردی

Dr. SAajad Bagheian dehkordi

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر اصلاح عارضه لوردوزکمری دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 2
2 غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب های ورزشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 4
3 مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و سر به جلو در مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 1
4 مقایسه زاویه سر به جلو در کارکنان مرد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 2
5 وضعیت قرارگیری پا در بازیکنان بسکتبال دارای سابقه ابتلا به شین اسپلینت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انحناهای ستون فقرات ورزشکاران تنیس روز میز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 نیمرخ ناهنجاری های بدنی ورزشکاران تنیس روی میز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 وضعیت قرار گیری پا در بازیکنان بسکتبال دارای سابقه ابتدا به شین اسپلینت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران