علیرضا باهنر

 علیرضا باهنر استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

علیرضا باهنر

alireza Bahonar

استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر مهار رشد اسانس های زاتار یا مولتی فورا و ژرانیوم پلارگونیوم بر قارچ های جدا شده از ذرت ایرانی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی تیتر سرمی حاصل از واکسیناسیون بیماری نیوکاسل در مزارع پرورش نیمچه گوشتی استان مازندران در سال های 1396-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 1
3 ارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه های طیور کشارگاه های صنعتی استان تهران به سالمونلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
4 بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان H9N2 در طیور بومی روستاهای کشور سال های 1392 و 139 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
5 بررسی پاسخ سرمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در مقایسه با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 2
6 بررسی تأثیر ملاتونینی روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت گیری در قوچ نژاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
7 بررسی سرولوژیکی تحت تیپ های H7 و H5 آنفلوانزای پرندگان در طیور صنعتی و بومی کشور در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 1
8 بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مزارع مرغ مادرگوشتی استان مازندران در سا لهای 1391 و 1392 با استفاده از رو شهای آگلوتیناسیون روی پلیت و الیزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
9 بررسی شیوع سرمی بروسلوز و برخی از عوامل خطر موثربرآن در جمعیت دام روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 2
10 بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در گاوداری های شیری استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 4
11 پایش بیماری درماتیت انگشتی (Digital dermatitis) با استفاده از سیستم های درجه بندی (Scoring systems) در یک سطح یک گله گاوشیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
12 تأثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیاییو باکتریایی گوشت ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
13 تعیین میکروارگانیسم های بیماریزای موثر دربار میکروبی شیرخام مخازن دامپروی های گرمسار (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 2
14 رخداد بیماری نیوکاسل در مزارع طیور گوشتی کشور طی سال های 1393-1392 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 1
15 شناسایی قارچ های آلوده کننده جیره های غذایی جمع آوری شده از دامداری ها و مراکز تولید خوراک دام اطراف تهران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 4
16 شناسایی قارچ های آلوده کننده نمونه هایی از دانه های روغنی خوراکی (پسته، بادام، فندق) جمع آوری شده از تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
17 مطالعه پارامترهای خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
18 مطالعه دقت روشهای مختلف جهت تشخیص سیستی سرکوس بوویس در گاوهای ذبح شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
19 مطالعه رادیوگرافی استئوآرتروز در سگ ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
20 مطالعه میدانی تاثیر طول دوره خ شکی بر شاخص های تولید مثلی پس از زایمان در گاو هلشتاین (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
21 مقایسه دو ترکیب ضد عفونی کلره به عنوان محلول ضد عفونی پس از دوشش سرپستان گاو شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
22 مقایسه کارائی واکس نهای S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران، طی سال های قبل و بعد از بکارگیری 1375-85 RB51 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمی تب برفکی در جمعیت گوسفند و بز منطقه بان میل کره پو، ایلام (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی اثر لنگش و پنومونی در بروز کیست های تخمدانی در گله های گاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 بررسی ایمیونوهیستوشیمیایی مارکرهای Ki67 و P53 در تومورهای پستان سگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 بررسی برخی شاخص های اپیدمیولوژیک در مراجعان حیوان گزیده نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی بیان پروتیین C- erbB2 در کارسینوم های پستان سگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی تیپ های شخصیتی دانشجویان دامپزشکی و میزان همخوانی آنها با رشته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی گذشته نگر اپیدمیولوژی بیماری هاری در استان کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی گزارش موارد حیوان گزیدگی نیازمند به درمان پیشگیرانه از هاری در مراجعان به مراکزبهداشتی-درمانی شهرستان اصفهان طی سال های 1381-1386 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 بررسی میزان پوشش بیمه ای جوجه های یکروزه گوشتی عوامل موثر بر آن در استان مازندران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 بررسی وقوع ده ساله بیماری( PPR طاعون نشخوارکنندگان کوچک ) و ارزیابی مقایسه ای تعداد مبتلایان، تعداد تلفات و حجم عملیات مبارزه ( واکسیناسیون ) با بی ماری نسبت به بیماریهای تب برفکی، آبله، شاربن، آنتروتوکسمی، آگالاکسی و قانقاریای کبدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 پژوهشی درباره ی عوامل مؤثر بر موفقیت معرفی حرفه دامپزشکی از نظر دانش آموختگان و دانشجویان دامپزشکی کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 تاثیر تعداد شکم زایش روی موفقیت برنامه Presynch-Ovsynch با توجه به شاخص فاصله زایش تا آبستنی(Days Open (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 فراوانی برخی از بیماریها در120 روز اول پس از زایش در گاوهای شیری هلشتاین گاوداریهای صنعتی اطراف مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 مروری بر نقش اقلیم در اپیدمولوژی بیماریها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 مطالعه ارتباط درجه هایپرکراتوزیس انتهای سرپستان با تعداد دوره های شیر دهی، تولید شیر روزانه، تعداد سلولهای سوماتیک شیر و میزان تولید شیر 305 روزه در گاوان شیری نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 مقایسه تاث یر اجرای چهار روش همزمان ساز ی تخمک گذار ی و فحل ی در گاو ش یری بر شاخص ها ی تولیدمثلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 مقایسه میزان برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و سرمی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان فاقد و واجد عفونت باکتریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
18 مقایسه واکسن های RB 51 , S19 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 میزان آگاهی مردم شهرستان مهدیشهر از بیماری کیست هیداتید (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
20 نقش صندوق بیمه بانک کشاورزی در پیشرفت توسعه صنعت مرغداری کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران