دکتر کامران افشار مهاجر

دکتر کامران افشار مهاجر دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی

دکتر کامران افشار مهاجر

Dr. Kamran Afshar mohajer

دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.